Aktiebolag från Adectus Group
16

apr 2019

IVS-Bolagen avskaffas

Den 15 april 2019 trädde lagen om avskaffande av IVS-bolag i kraft. Det innebär att nya IVS inte längre kan etableras och befintliga IVS måste omregistreras till ApS eller stängas inom två år. Hur...
Läs mer