Covid-19 ... Stängde Verksamheten

Precis som för många andra företag så har vi försökt hålla oss flytande sedan virus-pandemin slog till, men nu är vi dessvärre tvungna att stänga ner.

Flera månader med stängda gränser och även stängda myndigheter runt om i Europa, har omöjliggjort resor och handläggning av bolagsärenden. Detta har gjort att efterfrågan på våra tjänster i stort sett varit obefintlig.

Har du pågående ärende hos Venturica så kommer det att handläggas klart. Du kommer att få fortsatt handläggning via e-post.