Bemanning

Bemanning för ditt företag

Har du svårt att hitta bra och yrkeskunnig personal? Vi kan hjälpa dig så att du får rätt personal till rätt uppgift. Det kan vara svetsare, elektriker, chaufförer, lagerarbetare, snickare, plåtslagare eller andra grupper inom bygg. 

Hur går rekryteringen till?

Du vet vad du behöver och vi hjälper dig att hitta rätt. Vår personal kommer i första hand från Bulgarien, Polen, Vitryssland och Ukraina. 

 • Skicka in en offertförfrågan eller övriga frågor till: [email protected]
 • Du får ett prisförslag.
 • Vi skriver ett avtal och påbörjar rekryteringen.
 • Vi går igenom ansökan och söker i vår bas efter lämpliga personer och annonserar.
 • Vi gör ett första urval av personer.
 • Sen intervjuar vi de personerna och gör ett mindre urval som går vidare.
 • När rekryteringen är genomförd och så är dom redo att åka till Sverige.

Fri rörlighet för EU-medborgare med arbete

Den fria rörligheten för arbetstagare är en grundläggande princip inom EU. Den är fastställt i EU-fördraget och som EU-medborgare har du rätt att:

 • Söka jobb i ett annat EU-land
 • Arbeta i annat EU-land utan arbetstillstånd
 • Bo i landet du arbetar
 • Stanna kvar i landet även när anställningen har upphört
 • Ha samma rättigheter och skyldigheter som landets egna medborgare när det gäller tillgång till arbete, arbetsvillkor och andra sociala förmåner.
 • Egna företagare från andra EU-länder har rätt att utföra tidsbegränsade jobb i t.ex. Sverige.
Den fria rörligheten gäller för de som arbetar och för familjemedlemmar till de som arbetar. Reglerna är lite annorlunda för egenföretagare, studerande, pensionärer och andra personer som inte arbetar.

A1-intyg visar att personen betalar socialförsäkringsavgifter

Om en person arbetar längre än 3 månader i ett land, så kan det landet ha som krav att personen registrerar sig som bosatt i landet. Men kan personen visa på att arbetet är under en begränsad tid så kan personen ändå vara kvar som bosatt i sitt hemland. Personen måste i dessa fall visa upp ett A1-intyg. A1 intygar är att personen betalar socialförsäkringsavgifter i ett annat EU-land.

Samma blankett används även om personen är utstationerad eller arbetar i flera länder samtidigt. A1-intyget beställs från Försäkringskassan i det land personen är skriven.