ehandelscertifiering

Tjänster & Priser England

Alla priser är exklusive 20% moms och faktureras i EUR.

Företagskunder faktureras utan moms.
Det står ”konsulttjänster” på fakturan.

 

Bolagspaket England

 • Engelskt AB (LTD) 
 • Registreringsbevis, Bolagsordning
 • Aktiebok och Aktiebrev
 • Funktionärsregister tex direktörer
 • Bolagets unika verifieringskod
 • Hjälp med VAT-registrering
 • E-Bank England
 • Bolagsadress i London 12 månader
590 EUR - BESTÄLL  

SUF-Bolag (FILIAL)

 • Engelskt AB (LTD) 
 • SUF-Bolag (FL)
 • Företagsadress  i England 12 mån (endast för myndighetspost)
 • Konkursfrihetsbevis
 • Bolagsverketsavgift på 2.000 kr tillkommer.
390 EUR -BESTÄLL