ehandelscertifiering

Tjänster & Priser England

Alla priser är exklusive 20% moms och faktureras i EUR.

Företagskunder faktureras utan moms.
Det står ”konsulttjänster” på fakturan.

 

7. Bolagspaket England

 • Engelskt AB (LTD) 
 • Registeringsbevis, Bolagsordning
 • Aktiebok och Aktiebrev
 • Funktionärsregister tex direktörer
 • Bolagets unika verifieringskod
 • Hjälp med VAT-registrering
 • E-Bank England
 • IBAN/BIC/SWIFT/SEPA
 • + SUF/Filial
 • Kräver ingen resa
 • Bolagsadress i London 12 månader.
Från 590 EUR - BESTÄLL