ehandelscertifiering

Tjänster & Priser England

Alla priser är exklusive 20% moms och faktureras i EUR.

Företagskunder faktureras utan moms.
Det står ”konsulttjänster” på fakturan.

 

10. Bolagspaket England

 • Engelskt AB (LTD) 
 • Registeringsbevis, Bolagsordning
 • Aktiebok och Aktiebrev
 • Funktionärsregister tex direktörer
 • Bolagets unika verifieringskod
 • E-Bank
 • IBAN/BIC/SWIFT/SEPA
 • MasterCard
 • Bolagsadress för aktiv verksamhet i England 6 månader.
 • Kräver ingen resa till England
890 EUR - BESTÄLL  

SUF-Bolag (FILIAL)

 • Engelskt AB (LTD) 
 • SUF-Bolag (FL)
 • Hjälp med F-skatt- och momsregistrering 
 • Företagsadress  i England 12 mån (endast för myndighetspost)
 • Konkursfrihetsbevis
 • Company Secretary första året
 • Bolagsverketsavgift på 2000 kr ingår i priset
 • Kontaktperson mot Bolagsverket
800 EUR -BESTÄLL  

Engelskt LTD med Svenskt KB

  • Engelskt AB (LTD) 
  • Svenskt KB (KB)
  • Hjälp med F-skatt- och momsregistrering 
  • Företagsadress  i England 12 mån (endast för myndighetspost)
  • Konkursfrihetsbevis
  • Company Secretary första året
  • Bolagsverketsavgift på 1.200 SEK ingår i priset
  • Kontaktperson mot Bolagsverket
800 EUR - BESTÄLL  

Företagsadress (vilande bolag)

 • Företagsadress vilande UK-Bolag. 
 • Företagsadress i England 12 månader.
 • Gäller endast för post från myndigheter.
 • Scanning 75 Pence (ca 8 SEK) per dokument.
95 EUR - BESTÄLL  

Företagsadress (aktiva bolag)

 • Företagsadress aktiva UK-Bolag. 
 • Företagsadress i England i 12 månader.
 • Gäller all post och paket (Banker, kunder, leverantörer, myndigheter m.m.).
 • Deposition posthantering: 20 Pund
 • Scanning 75 Pence (ca 8 SEK) per dokument.
 • Vi skickar posten/paketen vidare till önskad adress (porto/frakt tillkommer).
360 EUR - BESTÄLL  

Company Sectretary UK

 • Company Secretary 12 mån. 
 • CS confirmation statement.
 • AA annual account.
 • Företagsadress 12 mån.
 • Endast vilande Bolag.
300 EUR - BESTÄLL  

Nominee Director UK (Vilande Bolag)

 • Du syns inte som Direktör. 
 • Skriver under handlingar till Bolagsverket och Skatteverket.
 • Generalfullmakt ingår inte.
 • Vidarebefordran av post från Bolagsverket och Skatteverket.
 • Posten scannas till din e-postadress.
 • Deposition posthantering: 20 Pund
 • Scanning 75 Pence (ca 8 SEK) per dokument.
290 EUR - BESTÄLL  

Nominee Director UK (Aktiva Bolag)

 • Du syns inte som Direktör. 
 • Skriver under handlingar (ej VAT-ansökan).
 • Generalfullmakt.
 • Skriver ej under för Bankkonton.
 • Vidarebefordran av post från Bolagsverket och Skatteverket.
 • Posten scannas till din e-postadress.
 • Deposition posthantering: 20 Pund
 • Scanning 75 Pence (ca 8 SEK) per dokument.
390 EUR - BESTÄLL  

Nominee Director (Aktiva Bolag) med Bank

 • Du syns inte som Direktör.
 • Skriver under handlingar.
 • Skriver under VAT-ansökan.
 • Generalfullmakt.
 • Skriver under för Bankkonton (ej Engelska Banker)
 • Vidarebefordran av post från Bolagsverket och Skatteverket.
 • Posten scannas till din e-postadress.
 • Deposition posthantering: 20 Pund
 • Scanning 75 Pence (ca 8 SEK) per dokument.
825 EUR - BESTÄLL  

Nominee Shareholder UK

Engelska AB är skyldiga enligt lag att ha minst en aktieägare som även är PSC, om de innehar över 25% av aktierna. 

Aktieägare och PSC är registrerat och synligt för allmänheten via Bolagsverket i England.

 • Du syns inte som aktieägare.
 • Du syns inte som PSC.
270 EUR - BESTÄLL  

Konkursfrihetsbevis

 • Certificate of Good Standing. 
 • Visar att bolaget är skuldfritt.
 • Visar namn på Direktör/er.
 • Visar registrerat aktiekapital.
 • Datum när bolaget registrerades.
60 EUR - BESTÄLL  

Privatadress England

 • Privatadress i England (ej folkbokföringsadress). 
 • Riktig adress (ingen postbox).
 • Deposition posthantering: 20 Pund
 • Scanning 75 Pence (ca 8 SEK) per dokument.
 • Vi skickar posten vidare till önskad adress (porto/frakt tillkommer).
62 EUR - BESTÄLL  

Folkbokföringsadress UK

 • Folkbokföringsadress i England 
 • Deposition posthantering: 20 Pund
 • Scanning 75 Pence (ca 8 SEK) per dokument.
 • Vi skickar posten vidare till önskad adress (porto/frakt tillkommer).
Från 69 EUR - BESTÄLL  

Bokföring England SMALL

 • Löpande bokföring upp till 50 dokument 
 • Årsbokslut
 • Inlämnade av uppgifter till Bolagsverket och skatteverket.
 • Avstämning av ett Bankkonto.
410 EUR/år - BESTÄLL  

Bokföring England MEDIUM

 • Löpande bokföring upp till 100 dokument
 • Årsbokslut
 • Inlämnade av uppgifter till Bolagsverket och skatteverket.
 • Avstämning av ett Bankkonto.
680 EUR/år - BESTÄLL