ehandelscertifiering

Tjänster & Priser Georgien

Alla priser är exklusive 20% moms faktureras i EUR .

Företagskunder faktureras utan moms.
Det står ”konsulttjänster” på fakturan.

 

12. Bolagspaket Georgien

  • Georgiskt AB (FIZ) 
  • Registeringsbevis
  • Hjälp med VAT-registrering
  • Myndighetsavgifter
  • Bankkonto i Georgien
  • MasterCard/VISA
  • Bolagsadress i 6 månader
  • Kräver ingen resa till Georgien
1.450 EUR - BESTÄLL