5

jun 2019

Brödjätte vill växa – stoppas av elbrist

Pågen skrinlägger planerna på expansion i Malmö. Anledningen: kraftbolaget Eon kan inte garantera att bageriet får tillräckligt med el.

– Strömbrist är något man hör talas om i u-länder, säger Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Pågen är med cirka 800 anställda en av Malmös största privata arbetsgivare. Med sina ugnar och maskiner är bolaget också en av kommunens största konsumenter av el.

Pågen tillverkar i dag 85 000 ton bröd per år i Malmö-bageriet och planen är att öka kapaciteten till 120 000 ton. Men när företaget kontaktade sin elleverantör Eon för att börja planera för den utökade produktionen blev svaret – nej.

Eon kunde inte garantera den extra ström som Pågen behöver.

– Jag hade aldrig väntat mig att få ett sådant besked i ett välutvecklat i land. Strömbrist är något man hör talas om i u-länder. Det är inget som ska hindra ett företag från att expandera i ett i-land, säger Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Vad händer om Eon inte lyckats lösa problemet?

– Då måste vi överväga att i stället etablera oss på en annan plats, säger Anders Carlsson Jerndal.

Ett företag som redan valt bort södra Sverige för nyetableringar är ventilationsföretaget Lindab. Företaget har de senaste åren investerat över 100 miljoner kronor i bland annat Tyskland, Estland och Danmark.

– Man vågar inte bygga ut produktion i ett land som inte kan garantera elförsörjningen. Sverige blir allt för riskfyllt, säger koncernchefen Ola Ringdahl.

Enligt Ringdahl drabbas Lindab både av att elpriserna i södra Sverige är högre än i de norra delarna av landet, och av att elbolagen inte kan garantera säkra leveranser.

– Höga elpriser kan man alltid planera för, men det största bekymret blir ändå om vi börjar få blackouter i elnätet. Det ligger inte många månader eller år bort att man börjar ransonera elen.

Ola Ringdahl har som styrelseledamot i Sydsvenska handelskammaren haft ett möte med Anders Ygeman om energisituationen. Han är inte imponerad av regeringens politik.

– Det är samhällets uppgift att garantera de funktioner som måste fungera. Det är bara att konstatera att de förutsättningarna finns inte i Sverige just nu. Det finns ingen som tar den samhällsbyggande rollen.

Ola Ringdahl menar att såväl statliga Svenska Kraftnät, som äger stamnätet som transporterar el mellan norra och södra Sverige, som regeringen, har ett ansvar för att lösa elbristen.

– Man måste bygga ut överföringskapaciteten så att vi får den el som behövs till södra Sverige. På kort sikt handlar det om att ta bort straffskatten på elproduktion så att det åter blir lönsamt att driva de lokala kraftverken i Malmö.

Eon skyller i sin tur problemen på Svenska Kraftnät. Stamnätet klarar helt enkelt inte de behov som Malmöregionen väntas ha i framtiden.

– Det finns investeringsplaner från Svenska Kraftnät. Problemet är att enligt de besked vi får nu kommer vi att få en ökad kapaciteten först efter 2028 och det är för sent, säger Eons vd Johan Mörnstam.

Eon har precis beslutat lägga ner elproduktionen i sitt kraftvärmeverk Heleneholmsverket i Malmö efter att regeringen höjt miljöskatten för den typen av kraftverk.

Har inte ni ett ansvar att driva verket vidare om det finns ett behov som inte kan tillgodoses annars?

– Kraftvärme är en verksamhet som sker på en avreglerad marknad och på marknadsmässiga villkor. Det finns ingen ekonomi att driva kraftverket vidare med de förutsättningar som gäller nu.

Svenska Kraftnät tillbakavisar kritiken att man inte byggt ut kapaciteten i stamnätet tillräckligt snabbt.

– Det är först de senaste ett till två åren som vi fått signaler om att det behövs ytterligare kapacitet, säger Niclas Damsgaard som är chefsstrateg för elmarknad på Svenska Kraftnät.

Myndigheten har redan ökat kapaciteten i stamnätet med runt 20 procent. Enligt Niclas Damsgaard gör alla tillståndprocesser att det tar åtskilliga år att bygga ut kapaciteten ytterligare.

Lösning på kort sikt är i stället att åter ta de lokala kraftverken Öresundsverket och Heleneholmsverket i drift, även om nya koldioxidskatter gjort produktionen där dyrare.

– Lokal elproduktion kan kortsiktigt tillgodose en mycket stor del av det ökade behovet i regionen, säger han.

SvD Näringsliv