27

Mar 2019

Ekobrottsmyndigheten genomför en razzia mot Swedbank

Ekobrottsmyndigheten, EBM, genomför på onsdagen en razzia mot Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Beslag har gjorts, bekräftar EBM.

”Jag kan bekräfta att man har beslagtagit något på plats, men jag kan inte kommentera vad det rör sig om eller om bevisningen har stärkts. Det tas alltid beslag vid ett tillslag, att man har gjort det är inget ovanligt”, säger Niklas Ahlgren, presskommunikatör vid myndigheten, till TT.

Ännu vid 13-tiden pågick razzian fortfarande. Tidigare skrev EBM på Twitter:

Tillslaget genomförs av poliser från EBM:s Finansmarknadskammare på uppdrag av chefsåklagare Thomas Langrot med anledning av den pågående förundersökningen mot Swedbank”.

Den 27 februari meddelade EBM att en förundersökning mot Swedbank hade inletts. Misstanken gäller obehörigt röjande av insiderinformation. Bakgrunden till misstanken var Dagens Nyheters avslöjande om att Swedbanks storägare fick förhandsinformation om ”Uppdrag gransknings” kommande program om misstänkt penningtvätt i Swedbank.

Räden mot Swedbanks huvudkontor har ingenting att göra med den amerikanske affärsmannen Bill Browders polisanmälan om misstänkt penningtvätt, säger den ansvarige åklagaren till TT. Vad gäller Bill Browders anmälan har EBM ännu inte fattat beslut om huruvida en förundersökning ska inledas.

EBM:s presstjänst bekräftar även för Di att onsdagens tillslag görs med anledning av den sedan tidigare kända förundersökningen om obehörigt röjande av insiderinformation. Samtidigt rapporterar Financial Times att EBM kan komma med ytterligare information senare under onsdagen, däribland huruvida den pågående utredningen kan komma att utvidgas.

Swedbank uppger i ett pressmeddelande att banken kan bekräfta att EBM har inlett ”en aktivitet” på huvudkontoret i Sundbyberg.

”Vid denna tidpunkt, har ingen individ eller legal enhet blivit delgiven någon misstanke om brott”, skriver Swedbank i pressmeddelandet.

Swedbank uppger även att banken samarbetar med myndigheter.

Dagens Industri