Affärsjuridik

Juridik när den är som bäst

Vi erbjuder juridiska tjänster inom de flesta områden, men vi har specialiserat oss på bolagsjuridik. Oftast vänder man sig till en jurist för att få hjälp med konkreta juridiska problem, men hos Adectus Juridik så används även våra bolagsjurister som ett bollplank.

Affärsjuridik som gör skillnad

Vi hjälper dig med de svåra besluten och valen. Det är många frågor för företagare att fatta beslut om. Det kan vara allt från obetalda fordringar, skattefrågor eller att företaget hamnat i en obeståndssituation.

Det är viktigt att ha kunskap om vad man ger sig in i när man etablerar sig i andra länder. EU-rätten har skapats för att sammanfoga de Europeiska länderna och att skapa en gemensam marknad, som bygger på de fyra friheterna, fri rörlighet för varor, personer, kapital och tjänster.

Affärsjuridik som skapar mervärde

Genom vårt sätt att arbeta, skapar vi mervärden och genererar bättre affärer för våra kunder.

I alla de affärskontakter vi har som bara vill lufta lite funderingar och har lite tankar om sitt bolags framtid, eller har frågor om hur man hanterar stora kundförluster. Behoven växlar beroende av bolag och bransch.

Några av alla våra juridiska tjänster

  • Avtalsskrivning, granskning och riskbedömning av avtal.
  • Bevakning och uppföljning av avtal där klienten är ena parten.
  • Bolags rättigheter vad gäller varumärken och firmanamn.
  • Löpande juridisk service åt bolag och dess personal på alla nivåer.
  • Företräda bolaget utåt i alla ärenden av juridisk karaktär.
  • Rättsfrågor avseende generationsskiften i klientens bolag.
  • EU-rätten.
  • Likviditetsproblem
  • Obestånd, konkurs …