Affärsjuridik

Juridik när den är som bäst

Vi erbjuder juridiska tjänster inom de flesta områden, men vi har specialiserat oss på Affärsjuridik. Vi finns på plats i flera länder och ser fram emot att få hjälpa dig.

Affärsjuridik som gör skillnad

Vi hjälper dig med de svåra besluten och valen. Det är många frågor för företagare att fatta beslut om. Det kan vara allt från obetalda fordringar, skattefrågor eller att företaget hamnat i en obeståndssituation.

Det är viktigt att ha kunskap om vad man ger sig in i när man etablerar sig i andra länder. EU-rätten har skapats för att sammanfoga de Europeiska länderna och att skapa en gemensam marknad, som bygger på de fyra friheterna, fri rörlighet för varor, personer, kapital och tjänster.

Affärsjuridik som skapar mervärde

Genom vårt sätt att arbeta, skapar vi mervärden och genererar bättre affärer för våra kunder.

Alla affärskontakter ser olika ut, en del berör frågor om hur man hanterar stora kundförluster en del kan var enklare funderingar om sitt bolags framtid. Behoven växlar beroende av bolag och bransch.

EU-rätten går före svensk rätt

EU-rätten är central för rättsutvecklingen på skatteområdet, både i Sverige och i resten av Europa. Rättsfall från EU-domstolen samt initiativ från Kommissionen styr i stor utsträckning ändringar i vår skattelagstiftning. EU-rätten går före och åsidosätter svensk intern rätt när de inte står i överensstämmelse.

Några av alla våra juridiska tjänster

 • Använda EU-rätten för att skydda din skattesituation.
 • Ansöka och processa när nationell rätt strider mot EU-rätten.
 • Avtalsskrivning, granskning och riskbedömning av avtal.
 • Bevakning och uppföljning av avtal där klienten är ena parten.
 • Bolags rättigheter vad gäller varumärken och firmanamn.
 • Löpande juridisk service åt bolag och dess personal på alla nivåer.
 • Företräda bolaget utåt i alla ärenden av juridisk karaktär.
 • Rättsfrågor avseende generationsskiften i klientens bolag.
 • EU-rätten.
 • Likviditetsproblem
 • Obestånd