19

Mar 2019

Nyföretagandet rasar mitt i högkonjunkturen – ”tickande bomb”

Trots högkonjunktur rasade nyföretagandet under 2018 och den tidigare trygga motorn Stockholm tvärnitade. Politisk osäkerhet bidrog sannolikt till fallet som slår mot jobbskapandet, men nu syns en ljusning.  ”Det är bland de största minskningarna vi har sett”, säger Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige. 

På Nyföretagarcentrum Sverige ser man med stor oro på nedgången i nystartade företag i fjol.

”2018 blev tyvärr ett riktigt uselt år och som på flera sätt gick tvärtemot traditionella mönster. Det är väldigt negativt för Sverige med tanke på att de flesta av alla nya jobb skapas i nya företag. Nyföretagandet är därför centralt för tillväxten, ökade skatteintäkter och stärkt välfärd för landet”, säger Harry Goldman.

Stiftelsen som är verksam i över 200 kommuner och arbetar med rådgivning till entreprenörer som vill starta nya företag analyserar löpande nyföretagandet i landet. Och när de senaste siffrorna analyserats och sammanställts i den så kallade Nyföretagarbarometern, som tas fram tillsammans med Bolagsverket, så var resultatet det svagaste på flera år. Sammanlagt registrerades 63.620 nya företag under 2018. Det var minskning med 6,6 procent jämfört med året före.

”Det är bland de största minskningarna vi har sett sedan vi började följa utvecklingen för snart två decennier sedan. Och vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta lika få nya företag som startades”, säger Harry Goldman.

Efter att antalet nya företag hade ökat under flera år vände trenden nedåt med en minskning på 1 procent under 2017.

”Redan det trendbrottet var överraskande med tanke på att antalet nya företag normalt ökar under en högkonjunktur. Därför är det än mer alarmerande att fallet accelererade under 2018, fastän ju konjunkturen var historiskt stark även i fjol”, säger Harry Goldman.

Ett undantag var dock byggsektorn, som under flera år stod för många av de nya företag som startats.

”Oron på bostadsmarknaden har lett till inbromsning i byggandet vilket sannolikt är en delförklaring till raset i fjol” säger Harry Goldman.

Minskad framtidstro kring bostadsbyggandet, som slagit extra hårt i Stockholm, är också en möjlig delförklaring till att huvudstaden var ett stort negativt utropstecken. Sedan länge är Stockholm landets överlägset viktigaste kommun när det gäller antalet nya företag men under 2018 föll antalet nystartade bolag med över 10 procent. Minskningen var därmed betydligt större än för riket som helhet.

”Det är anmärkningsvärt. Stockholm har gått från att vara en trygg motor till ett sänke. Det hänger troligen också samman med en väldigt negativ inställning gentemot företagande från stadens tidigare politiska styre”, säger Harry Goldman, men pekar på att en radikal förbättring skett efter senaste maktskiftet i Stockholm.

Politikerna bär sannolikt ett stort ansvar för att nyföretagandet som helhet föll så brant i Sverige under 2018, anser han.

”Ändrade regler för rut och rot och inte minst den förra regeringens tidigare förslag om att begränsa vinsterna i välfärden la sig länge som en våt filt över viljan att starta nytt i hela välfärdssektorn. Och den utdragna och ovissa regeringsbildningen bidrog också till att många inte vågade trycka på startknappen för nya företag.”

Att förslaget om vinster i välfärden försvunnit från den politiska dagordningen liksom att landet nu fått en regering och som dessutom bygger på en del näringslivsvänliga inslag kan nu i stället ha bidragit till att det plötsligt syns starka signaler om en vändning för nyföretagandet.

”2019 har börjat jättestarkt, särskilt februari, då ökningen var 20 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är väldigt glädjande och förhoppningsvis så är de senaste två åren nedgång i nyföretagandet över”, säger Harry Goldman.

Men för att få upp farten ordentligt och utnyttja potentialen för nyföretagande fullt ut så finns mycket att göra både från både myndigheter och politiker, hävdar han.

”Inte minst är det bland alla de nyanlända som kommit till Sverige som det finns jättemånga med stora kunskaper och erfarenheter av egenföretagande, men där till exempel Skatteverket och Arbetsförmedlingen skulle kunna bli mycket bättre på att hjälpa till och underlätta”, säger Harry Goldman.

”Många av alla som kommit som flyktingar till Sverige är fortfarande arbetslösa och det är en tickande social bomb. Men med rätt stöd och åtgärder kan nyföretagande vara en viktig lösning som kan bli ett lyft för både de enskilda och samhället.”

Kim Lundin | Dagens Industri