26

jul 2019

Påslag på 5.500 procent – statens kassako väcker ilska: ”Orimligt”

Svenska staten drar in miljardbelopp från svenskarna för försenade betalningar. En bortglömd betalning blir snabbt 5.500 procent dyrare. Det här väcker ilska.

Om man missar att betala en räkning från ett vanligt företag så får man oftast hem en betalningspåminnelse som brukar landa på några tio-kronor. Enligt inkassolagen får den första påminnelsen vara högst 60 kronor.

Men om man i stället glömt att betala en räkning från en myndighet kan räkningen bli mycket högre. De har befogenheter att ta ut mycket högre avgifter, vilket de också gör. En av de myndigheter som tar ut allra högst avgifter är Transportstyrelsen. Om man missar en räkning från dem, som kan vara så låg som 9 kronor tar Transportstyrelsen ut en tilläggsavgift på 500 kronor, en ökning på över 5.500 procent.

Totalt utfärdades det 2018 närmare 580.000 påminnelseavgifter i Sverige för uteblivna trängselskattsbetalningar för Stockholm och Göteborg. Med tilläggsavgiften på 500 kronor per bot genererade det förra året ett tillskott i statskassan på runt 290 miljoner kronor. 2017 var den summan runt 240 miljoner kronor.

Heléne Lilja, kommunikationschef på M Sverige, tidigare Motormännens riksförbund är kritisk till de dyra påminnelseavgifterna hos Transportstyrelsen.

”Vi har länge framfört skarp kritik mot den orimligt höga tilläggsavgiften, pengar som staten i sin budget räknar med att få in från bilister som missar att betala i tid. Tilläggsavgiften bör stå i proportion till den debiterade trängelskatten och en påminnelse borde självklart skickas ut innan”, säger hon till Di.

Tilläggsavgiften är en del av lagstiftningen för trängselskatten, det betyder att Transportstyrelsen själva inte kan påverka hur stor den är. I stället är det riksdagen som reglerar regelverket för hur höga avgifterna får vara.

Christian Ekström, vd på intresseorganisationen Skattebetalarna, är också kritisk till de avgifter som de statliga myndigheterna får ta ut.

”Det är anmärkningsvärt att det offentliga får ta ut förseningsavgifter som hade varit olagliga för privata verksamheter. Om de hade stått i proportion till en större administrativ kostnad hade men förstått det. Men i många fall gör det inte det, som till exempel förseningsavgifterna för trängselskatten”, säger Christian Ekström.

Det är inte bara Transportstyrelsen som håvar in stora pengar på folks bortglömda räkningar. En betydande del av Centrala studiestödsnämndens (CSN) inkomster kommer från påminnelseavgifter. Om man missat en räkning från CSN tvingas man betala saftiga 450 kronor i påminnelseavgift.

Enligt myndighetens årsredovisning från 2018 fick de in 373 miljoner kronor från påminnelseavgifter. Det motsvarar ungefär en tredjedel av de totala inkomsterna som myndigheten fick in från ränteinkomster, administrationsavgifter och påminnelseavgifter. Myndigheten skriver på sin hemsida att ”påminnelseavgiften är en drivkraft för att få alla som lånat pengar att betala i tid.”

”Det är många som är oerhört upprörda. Ingen annan får ta ut den här typen av förseningsavgifter, utan bara staten. Det skulle uppfattas som ocker eller helt oskäligt i alla andra sammanhang”, säger Christian Ekström.

Christian Eriksson anser att myndigheternas tillvägagångssätt inte är lagliga.

”Det är ett tydligt sätt att se att det offentliga tar sig rättigheter som privatpersoner inte har. Faktum är att de offentliga inte ska ta ut avgifter som inte är högre än vad som motsvaras av den administrativa kostnaden, likväl gör de det och ingen uppföljning sker”, säger han.

Elias K Andersson | Dagens Industri