29

maj 2019

Skatteverket smygfotade småföretagare – ”vi behandlas som kriminella”

Med gamla smygtagna bilder och argumentet att en 70-åring inte kan driva företag har Skatteverket drivit sitt mål mot María Saravia och Arne Järnberts gymrörelse ända upp till kammarrätten.  ”Man känner sig ganska liten”, säger Arne Järnbert. 

Äldregymmet Seniorsgym utanför Örnsköldsvik fick inte den start som grundarna hade tänkt sig vid öppnandet 2016. I samband med lanseringen beslutade Skatteverket om en skatterevision, där myndigheten kom fram till att ägarna skulle betala 200.000 kronor för felaktiga avdrag. Skälet, fastslog man i beslutet, var att gymmet ska betraktas som en hobby, inte som näringsverksamhet.

Grundarna María Saravia, PT med inriktning mot seniorträning, och Arne Järnbert, läkare och utbildad inom folkhälsovetenskap, överklagade myndighetens beslut till förvaltningsrätten i Härnösand.

”Skatteverkets slutsats baserade sig på underlag från 2015 när gymmet fortfarande var under uppbyggnad och ännu inte hade öppnat”, säger säger Arne Järnbert.

Argumenten som myndigheten stödde sig på handlade inte enbart om hobbynivån på omsättningen. En annan faktor Skatteverket ansåg tala emot verksamhetens syfte var det faktum att Arne Järnbert passerat 70 år.

Som hjälp i processen anlitade han och María Saravia ombudet Urban Rydin, skattechef på LRF konsult som även har flera år som skattejurist på Skatteverket i bagaget.

”Det är ren åldersdiskriminering och fullständigt häpnadsväckande att Skatteverket anser att man inte kan ha ett vinstsyfte med sin verksamhet om man är i pensionsåldern”, säger Urban Rydin.

Läget på gymmet var också fel, enligt Skatteverket. Lokalen finns i en tillbyggnad till parets privata villa som ligger närmare en mil från centrum. ”Verksamheten avviker markant från hur jämförbar verksamhet normalt bedrivs. Gymmet ligger på landet långt från tätort”, skriver Skatteverket i en skrivelse till domstolen.

”Jag anser inte att Skatteverket, som med sin uppenbart begränsade erfarenhet av hur näringslivet fungerar, ska komma med jämförelser om hur företag normalt bedrivs”, svarar Urban Rydin som anser att myndigheten är ute på tunn is med sina argument.

Som bevis i rättegången åberopade Skatteverket två gryniga foton, tagna året innan gymmet öppnade. Bildernas motiv är svåra att urskilja, den ena visar ett hotelliknande sovrum på övervåningen.

Grundarna hävdar att fotografierna är tagna utan att de har blivit tillfrågade, medan ansvarig handläggare på Skatteverket skriver ett generellt hållet svar i ett mejl till Di: ”…enligt våra rutiner frågar (vi) de skattebetalare vi utreder om de samtycker till att vi fotograferar i deras lokaler.”

Enligt Arne Järnbert och María Saravia hade de från början för avsikt att hålla helgkurser med övernattning. Den idén slopades när gymmet väl kom igång. Sovrummet byggdes då om till en pilateslokal.

Oavsett, är myndighetens fotobevisning ett hårresande övertramp, anser Urban Rydin som vidhåller att bilderna är tagna utan lov.

”Hur kan en myndighet tillåta sig att fota i smyg utan tillstånd – och sedan dessutom åberopa bilderna som bevis i domstolen?”

María Saravia och Arne Järnbert kunde å sin sida visa upp en lista över ett 50-tal betalande gymkunder. Ytterligare ett bevis var insatserna de hade bekostat för att marknadsföra gymmet. Vidare lyfte de fram samarbetet med en diabetessjuksköterska och en fysioterapeut som är knutna till verksamheten.

Urban Rydin begärde också ett platsbesök av domstolen och Skatteverket.

”Alla kunde se att det är en gymverksamhet med flera löpband, trappmaskiner och annan utrustning – inte en privat träningslokal bygd för att berika sig på samhället, som Skatteverket hävdade.”

Domen kom från förvaltningsdomstolen i mars. Seniorsgym uppfyller kraven som ställs på näringsverksamhet. Att omsättningen är blygsam kan kopplas till att gymmet är nystartat, slog domstolen fast i sitt beslut.

María Saravia och Arne Järnbert fick med bifallet tillbaka de pengar som Skatteverket begärde in i samband med revisionen. Skatteverket överklagade dock domen till kammarrätten i Sundsvall som väntas ta upp fallet under året.

”Vi behandlas som kriminella. Man känner sig ganska liten mot Skatteverket, men vi är tacksamma för ombudet som hjälper oss”, säger Arne Järnbert.

Urban Rydin har goda förhoppningar om att kammarrätten ska döma på förvaltningsrättens linje och menar att Skatteverket agerar mycket tveksamt.

”Skatteverket missförstår sin roll ibland. Deras syfte är inte att vara superfiskala, utan att ta in de skatter som riksdagen har beslutat om. Varken mer eller mindre.”

Di har sökt ansvarig handläggare på Skatteverket för en kommentar som svarar mejlledes: ”Absolut sekretess gäller för uppgifter i revisionsärenden och överklagande”.

Linnea Bolter | Dagens Industri