Bolag i Bulgarien – låga skatter

Det har under lång tid varit populärt för företag att flytta sina verksamheter till Östeuropa. I Bulgarien har flera multinationella företag placerat både sin kundtjänst och sina IT-avdelningar. Utbildningsnivån är hög i Bulgarien och de ligger långt fram när det gäller IT och inom Transportnäringen.

Bolag i Bulgarien – ökar vinsten

 • Bulgariskt AB (EOOD/OOD)
 • Bankkonto
 • Bolagen är helt nya och bildas direkt med dina uppgifter
 • Hjälp med VAT-registrering
 • Minst 1 Direktör som också kan äga bolaget
 • Efter 2 till 4 dagar är bolaget klar och du kan starta din verksamhet

Personalkostnaden i Bulgarien är lägst inom EU. Har du ett företag med mycket personal, så gör du stora kostnadsbesparingar på personalsidan.  Därmed kan du öka din vinst rejält, genom att driva företaget från Bulgarien.

Bolag i Bulgarien
– när det är häftigt med låga skatter

 • Löneskatt  10%
 • Bolagsskatt 10%
 • Sociala avgifter 17.4%
 • Förmånsbeskattning 0%
 • Moms 20%

Total arbetskraftskostnad per arbetad timme

Företagen omprövar ständigt hur och var produktionen av varor och tjänster ska placeras. I ett beslutsunderlag för en eventuell flytt av produktionen till annat land är kostnaden för arbetskraft viktig. Bulgarien har de lägsta kostnaderna inom EU (tabellen nedan år 2015).

Lägst skatter i Bulgarien