Bolag i Bulgarien lägst skatter i EU

Det har under lång tid varit populärt för företag att flytta sina verksamheter till Östeuropa. I Bulgarien har flera multinationella företag placerat både sin kundtjänst och sina IT-avdelningar. Utbildningsnivån är hög i Bulgarien och de ligger långt fram när det gäller IT och inom Transportnäringen.

Starta Bolag i Bulgarien

Bulgarien lägst arbetskraftskostnad i EU

Företagen omprövar ständigt hur och var produktionen av varor och tjänster ska placeras. I ett beslutsunderlag för en eventuell flytt av produktionen till annat land är kostnaden för arbetskraft viktig. Bulgarien har de lägsta kostnaderna inom EU. Personalkostnaden i Bulgarien är lägst inom EU. Har du ett företag med mycket personal, så gör du stora kostnadsbesparingar på personalsidan.  Därmed kan du öka din vinst rejält, genom att driva företaget från Bulgarien.

Bulgariskt AB (EOOD eller OOD)

Bankkonto i Bulgarien

Bolagen är helt nya och bildas direkt med dina uppgifter

Hjälp med VAT-registrering

Bulgarien när det är häftigt med låga skatter

50
Löneskatt
29
Bolagsskatt