Flytta till Bulgarien

Flyttar du till Bulgarien så betalar du en plattskatt på 10% oavsett storlek på inkomst. Vid eventuell aktieutdelning betalar du 5% i aktieutdelningsskatt. För att kunna skriva dig i Bulgarien behöver du ha en adress att folkbokföra dig på.

Folkbokföra dig i Bulgarien

När vi hjälper dig med folkbokföringen i Bulgarien så får du tillgång till en privatadress i Sofia genom oss. Skaffar du längre fram en egen adress så meddelar du oss, så kan vi hjälpa till med att flytta dig från vår adress till din egen.

  • Skriva dig i Bulgarien (Folkbokföring)
  • Bulgariskt id-kort
  • Privatkonto Bank
  • Privatadress i 12 månader
  • Det tar en till två veckor att registrera dig i Bulgarien.

Man kan bara vara skriven (folkbokförd) i ett land. När mantalsskrivningen i Bulgarien är klar måste du därför “skriva ut” dig från Sverige. Du behåller ditt svenska medborgarskap, pass och personnummer.

Hur fungerar sjukvården efter flytten

Det är viktigt att du blir en del av det Europeiska sjukförsäkringssystemet, det blir du lättast på följande sätt:

  • Be din bokförare att registrera dig som anställd i ditt bolag
  • Ditt bolag betalar in minimibeloppet för sociala avgifter/löneskatt (148 BGN) till skatteverket en gång i månaden
  • Efter 1 månaders inbetalningar ingår du i det Europeiska sjukförsäkringssystemet och kan beställa Europeiskt sjukförsäkringskort

Självklart kan du även ta ut lön om du vill, men det finns inget krav på att du måste ta ut lön. Minimilönen i Bulgarien ligger på 286 euro (ca 570 BGN) per månad.

Europeiskt sjukvårdskort

När en månader har gått, så kan du ansöka om det Europeiskt sjukförsäkringskort från Bulgariska försäkringskassan. Det är ett likadant kort som man kan beställa från Svenska försäkringskassan när man är skriven i Sverige.

Kortet använder man när man är på resa i annat EU-land än det man är skriven i, och det ger rätt till sjukvård i det land som man besöker. Till exempel om du ska besöka Sverige.

Vi hjälper självklart till med både privatförsäkring och med sjukförsäkringskort om du så önskar