Skatter i Bulgarien

Bolagsskatt

Bolagsskatt (betalas av företaget)10%

Moms

Den generella momsen i Bulgarien20%

För hotell är momsen 9%.

Löneskatter

Sociala avgifter (arbetsgivarens del) upp till 2600 BGN/mån*17,94%
Sociala avgifter (arbetsgivarens del) belopp över 2600 BGN/mån0%
Sociala avgifter (anställdas del) upp till 2600 BGN/mån13,34%
Sociala avgifter (anställdas del) belopp över 2600 BGN/mån0%
Löneskatt10%

Löneskatter och sociala avgifter gäller för de som är anställda i det Bulgariska bolaget. Sociala avgifter betalas endast på bruttolön upp till och med 2.600 BGN/mån. Sociala avgifter är 0% på den del av bruttolönen som överstiger 2600 BGN/månad. Sociala avgiften minskar med 2,38% / 2,2% för de som är födda före 1960.
*) 2600 BGN är ca 13.000 SEK

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning företagsbil0%

Aktieutdelningsskatt

Utdelningsskatt0-5%

Aktieutdelningsskatten gäller delägarna. Är delägarna ett företag från annat EU-land är utdelningsskatten 0%. Är delägarna skrivna i Bulgarien betalar dom 5%. Är delägarna privatpersoner och skrivna i annat EU-land så betalar dom också 5%, om inte skatten är lägre i det land de bor i. Är delägarna skrivna i Sverige ska de själva ta upp inkomster (aktieutdelning) från andra länder i sin deklaration.

Jämförelse skatter Sverige & Bulgarien

BolagsskattVATSA (AG)*SA (AT)**LöneskattUtdelning
22%25%31,42%0%ProgressivProgressiv
Bolag Bulgarien10%20%17,94% alt 0%13,34% alt 0%10%0 alt 5%

*SA (AG) = Sociala avgifter Arbetsgivare
**SA (AT) = Sociala avgifter Arbetstagare
Sociala avgifter betalas endast på bruttolön upp till 2.600 BGN/mån, därefter är sociala avgifter 0%

Jämför aktiebolag i Sverige med Bulgarien

Om du har ett AB i Bulgarien och ett AB i Sverige och vi utgår ifrån att båda har lika stor försäljning och lika många anställda, med lika många tjänstebilar, så kommer bolagets vinst att bli större i Bulgarien.

Båda bolagen har:

  • 10 anställda
  • 5 av de anställda har tjänstebilar
  • Alla anställda har en lön på 25.000 i månaden.
  • Alla tjänstebilar är Volvo V70.

För att underlätta jämförelse är beräkningen gjord i svenska kronor och på ett år.

BOLAG BULGARIEN ABBOLAG SVERIGE AB
Försäljning: 8.000.000Försäljning: 8.000.000
Kostnader (utom lön): 2.000.000Kostnader (utom lön): 2.000.000
Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000
Förmånsvärde: 5×0 = 0Förmånsvärde: 5×10.000×12 = 600.000
Soc avg: 1.560.000×17,94% = 279.864Soc avg: 3.600.000×31,42% = 1.131.120
Obeskattad vinst: 2.720.136Obeskattat vinst: 1.268.880
Bolagsskatt, 10%: 272.013Bolagsskatt, 22%: 215.679
Kvar till aktieutdelning: 2.448.123Kvar till aktieutdelning: 1.053.201

Bolag i Bulgarien en vinstmaskin

Du tjänar alltså nästan  1,4 miljoner på att ha din verksamhet i Bulgarien. Med tanke på att löneläget är betydligt lägre i Bulgarien, så kan du göra ännu större vinst!

  • För aktieutdelning i bulgariska bolaget beskattas ägarna med 0-5%, beroende på om ägare är privatperson eller företag för annat EU-land.
  • För aktieutdelning i svenska bolaget beskattas ägarna med ca 25% (enligt gällande skattetabell).