Transporttillstånd i Bulgarien

Transportverksamhet inom EU. EU:s regelverk gör det möjligt att bedriva transportverksamhet inom hela EU, oavsett var du har ditt bolag registrerat.

Starta transportbolag i Bulgarien

  • I och med att löneläget är lägre i Bulgarien än vad det är i Sverige, så finns det stora besparingar att göra på både löner och sociala kostnader.
  • Vi hjälper dig hela vägen, från bolagsuppstart tills din transportansökan är behandlad hos myndigheterna.
  • Det är lättare att få tillstånd i Bulgarien än i de flesta andra EU-länderna.
  • Vi har goda kontakter med myndigheterna
  • Anställ en “Transport Manager” i Bulgarien som har nödvändiga tillstånd

Krav för  Blått kort

Kraven för att få ett Gemenskapstillstånd (Blått kort) för internationella transporter är:

Ett gemenskapstillstånd krävs för att bedriva internationella transporter inom EU och EES-området.
  1. Intyg om tillförlitlighet (den transportansvariga i bolaget ska visa att den inte är dömd för brott relaterade till transportutövandet).
  2. Yrkeskompetens (intyg om yrkesmässig kompetens som utfärdas av en behörig myndighet i en EU-medlemsstat).
  3. Finansiell stabilitet.
  4. Ansökan ska bland annat innehålla; bolagsdokument, dokument för ekonomisk status, tillförlitlighetscertifikat, yrkesbevis, adress till ägt/hyr garage och anställningsavtal för transportansvarig.

Beslut fattas inom 30 dagar från att komplett ansökan kommit in. Licensen är giltig i 5 år.