Affärskultur i Danmark

Danskar är duktiga förhandlare och punktlighet är viktigt.

Hur hälsar och tilltalar man varandra?

Man hälsar på varandra som i Sverige med för- och efternamn. Titlar används sällan i tilltal.

Finns det några speciella klädkoder?

Det finns överlag ett stort intresse och medvetenhet för mode och design i Danmark. I affärssammanhang varierar klädkoderna beroende på bransch, man klär sig efter sammanhanget men överlag är klädstilen relativt informell.

Vad bör man tänka på i affärsmöten?

Punktlighet är viktigt, kom gärna i god tid till mötet. Affärsmöten är som regel korta och koncisa med fokus på affärsdiskussioner, inte kallprat. Mötesagenda är vanligt och som regel håller man sig till denna. Normalt representerar en eller max två personer företaget vid affärsmöten. Närvarande personer har som regel mandat att fatta beslut, till skillnad från Sverige där det är vanligare att flera olika befattningar från företaget deltar och beslutsprocessen ligger i Sverige.
Danskar är kända för att vara duktiga förhandlare och tongången vid affärsmöten kan ibland uppfattas som hård. Detta ska dock inte misstolkas med att man är ovänner.

Finns det någon särskild förhandlingsteknik som fungerar?

Tänk på följande:

  • Stäm av förväntningarna på mötet hos din danska motpart i god tid och kom väl förberedd
  • Snabba beslut om produkt och pris känns rätt
  • Var beredd på förhandling in i det sista. Om förutsättningarna för avtal ändras, förutsätts att man tar återupptar förhandlingarna
  • Skriftliga avtal rekommenderas alltid och det är vanligt att använda advokat i Danmark
  • Sträva efter att minst en av de svenska mötesdeltagarna har mandat att fatta beslut på plats för att undvika att förhandlingarna drar onödigt mycket ut på tiden

Vilka övriga koder bör man tänka på?

  • Håll regelbunden kontakt om ni avtalat att återuppta kontakten längre fram ska du inte förvänta att dansken kontaktar dig först
  • Att kommunicera på svenska/nordiska är att rekommendera, snarare än att övergå till engelska

(Källa: Business Sweden i Danmark)