Bokföring i Danmark

Vi har ett samarbete med BDO i Danmark gällande bokföring, revision etc. BDO är världens femte största revisions- och rådgivningsorganisation med ca 67 000 anställda i omkring 160 länder.