Danskt Bolag

Fördelar med bolag i Danmark

I ett danskt aktiebolag har aktieägarna inte personligt ansvar för företagets skulder. Ägarnas ansvar är begränsat till deras aktieinnehav. Det gör att aktieägarna i bolaget har ett bra skydd och drabbas därmed inte personligen för eventuella skulder i bolaget.

Du kan bygga upp aktiekapitalet över tid

Sätt in en krona i aktiekapital, sätt in 100 kr i aktiekapital eller sätt in 20.000 kr. Du väljer själv. Du slipper sätta in 50.000 DKK när bolaget bildas. Du kan istället sätta in en låg summa och sedan tillför du mer aktiekapital i takt med att din verksamhet utvecklas och omsättningen ökar.

Gör du vinst i bolaget så måste du sätta av 25% av vinsten som aktiekapitalsreserv, så länge det bokförda aktiekapitalet understiger 50.000 DKK. Om det tar 1 år, 2 år eller längre tid innan kapitalet är fullt uppbyggt, spelar ingen rolll.

Aktieutdelning till ägare

De danska aktiebolagen med benämningen IVS ska bygga upp ett aktiekapital på minst 50.000 DKK innan de får ge aktieutdelning till ägarna.