Bolag i Danmark

MER OM BOLAG DANMARK

Ett Bolag i Danmark som benämns IVS är precis samma sak som ett Bolag i Danmark som benäms Aps, med endast ett undantag. Aktiekapitalet ska vara 50.000 DKK i båda bolagsformerna, men i ett IVS kan kapitalet betalas in löpande över längre tid medan hela kapitalet i ett Aps betalas in när bolaget registreras.

Bolag Danmark – Välj IVS Aktiebolag

Både IVS-bolag och Aps är alltså benämningen på danska aktiebolag. Sen finns det också aktiebolag med benämningen AS, men AS kräver insatt aktiekapital på minst 500.000 DKK.

Vid eventuell konkurs så förlorar ägarna inte mer pengar än de själva satt in i bolaget.

Ett aktiebolag blir en juridisk person när det registreras hos danska bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker.

IVS-Bolag kallas ibland för ett entreprenörsföretag

Ett entreprenörsföretag regleras av aktiebolagslagen och särskilda kännetecken är:

  • IVS-bolaget måste registreras hos det danska bolagsverket.
  • Aktiekapitalet ska vara mellan 1 och 49.999 DKK.
  • Aktiekapitalet ska vara i kontanter.
  • IVS-bolaget skall årligen avsätta 25% av sin vinst till en aktiekapitalsreserv.
  • Som ägare är du inte ansvarig för bolagets skulder utöver de kapital du själv tillfört bolaget.
  • Tillgångarna i bolaget tillhör bolaget och inte ägarna.
  • Bolaget skall ha minst en direktör.
  • Bolaget kan ha en eller flera ägare (både fysiskt person och/eller juridisk person).
  • När företaget är registrerat, tilldelas det organisationsnummer, CVR-nummer. Samtidigt får bolaget en digital brevlåda som de offentliga myndigheterna kan använda för att skicka e-post till företaget.

E-brevlåda och digitalsignatur

Alla företag i Danmark ska ha en digital brevlåda, där du tar emot ditt företags post. Myndigheterna i Danmark skickar all företagspost till den digitala brevlådan. För att komma åt den digitala brevlådan behöver du också en digital signatur. Den digitala signaturen fungerar ungefär som ett svenskt BankID. Det är lätt att registrera en e-brevlåda och signatur, men behöver du hjälp så kan vi assistera.

Bolag Danmark – Mer om aktiekapital

För att starta ett entreprenörsföretag (IVS-bolag) måste ägarna sätta in ett aktiekapital om minst 1 DKK i kontanter. Ledningen har ett ansvar att se till att bolaget har ett tillräckligt kapital.

Företaget skall årligen överföra 25% av sin vinst till en aktiekapitalsreserv.

Du kan regelbundet betala löner, men du kan bara ta ut aktieutdelning från överskottet (vinst) när bolagets kapital och aktiekapitalsreserv tillsammans utgör 50.000 DKK.

När IVS-bolagets kapital och aktiekapitalsreserv tillsammans uppgår till 50.000 DKK, kan bolaget omregistreras till ett privat aktiebolag (Aps) om man vill.

Skulder

Som ägare av ett entreprenörsföretag är du inte personligen skyldig till att bolaget uppfyller sina skyldigheter gentemot andra. Du riskerar bara att förlora de pengar du har investerat.

Ledning/Direktör i ett IVS-Bolag

Ett entreprenörsföretag (IVS-bolag) måste ha minst en direktör, som därutöver kan kompletteras med en styrelse eller ett tillsynsråd.

Bolag i Danmark – Mer om ägande

Du kan starta och äga ett entreprenörsföretag ensam eller tillsammans med andra. En ägare kan vara både en fysisk person eller juridisk person såsom ett handelsbolag eller aktiebolag. Ägarna fattar beslut om företaget på en bolagsstämma, och det är oftast en enkel majoritet (mer än hälften av rösterna) eller 2/3 majoritet. Företaget måste ha en överblick över alla ägare (ägare), och alla ägare med 5% eller mer av aktiekapitalet/rösterna ska registreras i en offentlig aktiebok.

Årsredovisning

Baserat på bolagets bokföring ska direktören/ledningen årligen upprätta en årsredovisning som skall godkännas vid en bolagsstämma och sänds digitalt till det danska bolagsverket. Bolagsverket publicerar årsredovisning och bolagets ekonomi blir tillgängliga för allmänheten. Bolagets årsredovisning skall först granskas av en revisor. Små företag kan välja bort revision på stämman.