Skatter i Danmark

Skatter i Danmark

Bolag i Danmark och momsredovisning

Moms redovisas per månad, per kvartal eller per år. Det avgörs bland annat av hur stor omsättning du har. Om du startar en ny verksamhet och/eller om du omsätter mellan 5-50 miljoner DKK, så redovisar du momsen per kvartal de första 18 månaderna. Därefter kan skatteverket besluta att du får redovisa momsen varje halvår istället. Eventuell förändring beror på din omsättning och om du har redovisat och betalat i tid föregående redovisningsperioder.

Omsätter du mer än 50 miljoner DKK så ska du redovisa moms varje månad. Du kan också ansökan om att få redovisa månadsvis även om din omsättning är lägre. Vid månadsvis momsdeklaration så redovisas och betalas momsen månaden efter redovisningsperioden. Datumen variera något men oftast ska deklarationen göras runt den 25:e.

Redovisa försäljning till annat EU-land

Vid handel med andra EU-länder så redovisas försäljningen till skatteverket månadsvis. Har du ingen försäljning till annat EU-land så behöver du inte lämna in någon deklaration. Redovisningsdatum är oftast rund den 25:e månaden efter försäljningsmånaden. Det går också att ansöka om att få redovisa EU-försäljning kvartalsvis.
Du kan betala momsen från ditt NetsKonto men det går också bra att betala från ett utländskt bankkonto. Vid betalning från utländskt konto måste du betala till Skatteverkets IBAN-konto.

Skattesatser Bolag i Danmark

Bolagsskatt25%
Sociala avgifter1%
Utdelningsskatt0% för ägaren med minst 10% och bosatt i annat EU-land
Kapitalvinstskatt0% för ägaren med minst 10% och bosatt i annat EU-land.
Moms25%

Sociala avgifter och löneskatt

Det danska upplägget med lönekostnader är annorlunda än i Sverige. I Danmark är den största delen löneskatten och sundhetsbidrag (=25%) och så har dom ett så kallat arbetsmarknadsbidrag (=8%) som avräknas från bruttolönen innan löneskatten på 25% beräknas. Totalt drar arbetsgivaren av ca 33% från den anställdas bruttolön. Arbetsgivarens kostnad är bara ca 1% på bruttolönen.

Verksamhet i Sverige med Danskt Bolag

Byggnads-, anläggnings- eller monteringsarbeten anses ha ett fast driftställe först om verksamheten utförts på ett och samma ställe i mer än tolv månader. Detta enligt det nordiska skatteavtalet.