Skatter i England

Bolagsskatt i England 19%

Bolagsskatt19%
Sociala avgifterprogressiv 0% till 13,8%
Moms20%

Aktieutdelning

Aktieutdelningsskatten gäller delägarna. Är delägarna skrivna i England är utdelningsskatten (se nedan). Delägare bosatta i annat EU-land följer skattereglerna i sitt hemland.

Aktieutdelningsskatt (folkbokförd i England):

  • 0% (upp till 2.000 Pund).
  • Sedan baserat på annan inkomst: 7,5%, 32,5%, 38,1%
Ovanför denna skattefria inkomstavgift, betalar du skatt baserat på den skattesats du betalar på dina andra inkomster. Inkomstskatter i England 0%, 20%, 40%, 45%.