SUF-bolag

SUF-Bolag

SUF-Bolag eller som det egentligen heter i Sverige Filial (FL)Bolag är i princip som ett svenskt AB. SUF-bolag är lösningen för dig som inte vill eller inte har möjlighet att betala in 50.000 kr i aktiekapital, men vill nå samma fördelar som ett Svenskt Aktiebolag har.

SUF-Bolag – Aktiebolag utan krav på 50.000 kr

I ett SUF-Bolag (FL) har du inget personligt ansvar för bolagets skulder. Ägaren ansvara endast för insatt kapital. Det finns många fördelar med SUF-BOLAG (FL) och det är ett bra alternativ till Enskild Firma. FL står för Filial till utländskt företag.

Vi bildar ett Engelskt AB (LTD)  och sedan registreras en tillhörande filial i Sverige. Du driver FL-bolaget (SUF-Bolaget) precis som vilket annat svenskt bolag som helst och så låter du oss ta hand om allt som har med engelska myndigheter att göra.

SUF-BOLAG NÅGRA FÖRDELAR

 • Inget krav på 50.000 kr
 • Svenskt organisationsnummer
 • F-skatt
 • 0% i skatt på utdelning till moderbolag
 • 22% i vinstskatt
 • Begränsat personligt ansvar
 • Nästan som ett Svenskt AB

Engelska LTD-bolag har inget direkt krav på aktiekapitalet storlek. Man bestämmer själv hur stort kapital man önskar ha. Skulle bolaget gå i konkurs så är aktieägarna skyldiga att tillföra hela aktiekapitalet till bolaget, det är det belopp som man som ägare är personligt ansvarig för och som man själv har bestämt storleken på.

SUF-Bolag utan verksamhet i moderbolaget

I Sverige kan vi dra fördel av detta. Vi registrerar aktiebolag, utan krav på 50.00 kr, i England, och öppnar samtidigt en filial (FL-bolag, SUF-Bolag) till det Engelska bolaget i Sverige.

Har man inte för avsikt att bedriva någon verksamhet i England så har man sitt Engelska bolag vilande. Bolaget i England behöver då inte VAT-registreras, behöver ingen revisor och ingen bokföring etc. Man bedriver istället all sin verksamhet från filialen (FL-bolaget) i Sverige. Filialen registreras hos svenska bolagsverket och hos svenska skatteverket och lyder under svenska lagar och regler.

Starta verksamhet i det Engelska moderbolaget

Vill man ha verksamhet i moderbolaget i England så ska man meddela de engelska skattemyndigheterna att man bedriver aktiv verksamhet i landet. Man är då redovisningsskyldig i England och verksamheten i England lyder under Engelska lagar och regler.

Ett aktiebolag kan bara ha en filial kopplad till sig i varje land. Du kan däremot ha ett Engelskt AB som har en filial i Sverige (FL), en i Norge (NUF), en i Tyskland etc. Varje filial lyder under respektive lands lagar.

Engelskt AB (LTD) ägare i ett Svenskt KB

Vi bildar även Engelska AB som går in som komplementär i svenska KB. Om du äger det engelska bolaget som har ett aktiekapital på 100 GBP, så är du som aktieägare personligt ansvarig endast för detta kapital. Här gäller samma som för filial, bolaget är skattskyldig där verksamheten bedrivs och har sitt driftställe.

 • Ett vilande bolag som är komplementär i ett svenskt KB ska inte skatta i England, utan KB skattar i Sverige.
 • Det Engelska bolaget kan vara komplementär i ett svenskt KB och du själv kan vara Kommanditdelägare.
 • Som kommanditdelägare är du endast ansvarig för insatt kapital i KB:et.
 • Komplementären bär hela det ekonomiska ansvaret och i detta fall ett Engelskt AB (LTD).
 • Du är då endast ekonomiskt ansvarig för 100 GBP i det engelska bolaget och det kapital du som kommanditdelägare satt in i KB:et.

Krav för att bilda ett Engelskt AB (LTD) med SUF-Bolag

 • Du måste vara myndig.
 • Du får inte ha näringsförbud i England.
 • Namnet på det engelska bolaget måste godkännas av engelska bolagsverket.
 • Det engelska namnet måste innehålla antingen Ltd eller Limited.
 • Det engelska bolaget måste ha en adress i England (ej boxadress).
 • Den svenska filialen företagsnamn ska innehålla ordet filial, exempel Ditt bolag, filial.

SUF-Bolag jämfört med Svenskt AB och Enskild firma

 • En fördel är det låga kravet på aktiekapital som krävs för att starta ett Ltd bolag. I England är minsta kravet på aktiekapital 1 GBP (ca 13 sek).
 • Med ett FL-bolag begränsas ditt personliga ansvar. FL (Filialen) är precis som ett AB, en egen juridisk person (tillsammans med sitt moderbolag).
 • Filialens ekonomi är helt skild från din privata ekonomi, till skillnad mot om du driver enskild firma eller handelsbolag, då du och företaget betraktas som en och samma juridiska person.

Varför företagsformen SUF-Bolag

De flesta överväger att starta ett aktiebolag men avstår på grund av kravet på 50.000 kr i aktiekapital. För att slippa det stora aktiekapitalet väljer många istället att starta Enskild firma eller HB (solidariskt ansvar) där man personligen garanterar för sina egna och sin bolagspartners skulder.

SUF-Bolag – Nästan som ett Svenskt AB

 • Ett SUF-bolag (filial) till ett Engelskt Ltd-bolag är juridiskt helt jämställt med ett svenskt AB.
 • Du måste precis som för ett AB göra årsbokslut och lämna in inkomstdeklaration för filialens verksamhet i Sverige.
 • Filialen (SUF-bolaget) har inget eget aktiekapital, utan det aktiekapital som finns i det engelska bolaget, ska även SUF-bolaget ”leva” på.