Bolag på Malta

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar gällande Engelska Bolag (LTD) och SUF-Bolag som egentligen heter Filial-Bolag (FL) i Sverige.

 • Vanliga Frågor Engelska Bolag
Expand All | Collapse All
 • 1. Måste man ansöka om F-skatt och Moms?
   

  Om SUF-Bolaget ska bedriva momspliktig försäljning så ska du ansöka om momsregistrering i Sverige. Är det tjänster du säljer ska du dessutom ansöka om F-skatt. Säljer du enbart varor är det inte krav på att ha f-skatt.

 • 2. Finns det några nackdelar med att välja SUF-Bolag istället för AB?
   

  Det kan var problem med att öppna bankkonto i Sverige. Men vi erbjuder bankkonto i andra EU-länder och du kan alltid välja våra Svenska Befintliga AB istället.

  Kreditupplysningsbolagen tar inte in uppgifter på filialens årsbokslut, vilket gör att de inte kan "sätta rating" på filialen. Om någon tar en kreditupplysning på din filial kommer det att stå "ingen kreditbedömning är gjord", istället för de vanliga bedömningarna med "god kreditvärdighet" etc.

 • 3. Hur ser Bankerna och Myndigheterna på SUF-bolag?
   

  När det gäller myndigheter så är det en bolagsform bland andra i Sverige och SUF-bolaget lyder under svenska regler och lagar. När det gäller banker så beror det på din relation med banken.

  Det är svårare att få bankkonto till ett SUF-bolag än ett Svenskt AB. Vi erbjuder bankkonton i andra EU-länder. Om du inte vill riskera att få nej hos banken så kan du alltid välja vår Befintliga Svenska AB.

 • 4. Har man personligt ekonomiskt ansvar?
   

  Du som ägare och inbetalare av aktiekapitalet i det engelska bolaget, är endast ansvarig för valt aktiekapital (som lägst ca 13 sek) vid eventuell konkurs eller likvidation. Detta ger alltså en högre säkerhet för ägarna jämfört med ett fåmansägt svenskt aktiebolag.

 • 5. Krävs det Revisor för FL-Bolaget (SUF-Bolaget)?
   

  Nej!

 • 6. Hjälper ni till med alla papper till Engelska myndigheterna?
   

  Även om du inte har någon verksamhet i England så finns det en rad krav på dokumentation som myndigheterna vill ha. Om du köper våra bolagspaket (med tillägg av vårt servicepaket/bolagssekreterare) så tar vi hand om detta åt dig.

  Denna tjänst löper på sån länge du vill ha den, under förutsättning att all verksamhet bedrivs i det Svenska SUF-Bolaget (filialen) och inte i det engelska moderbolaget (vilande bolag i England).

 • 7. Behövs Revisor i England?
   

  Nej, inte om du bara tänker bedriva verksamhet i SUF-bolaget.

 • 8. Hur går det till?
   

  Först bildar vi ett aktiebolag åt dig i England. Med den engelska bolagsbildningen som underlag så upprättar vi de dokument som behövs för att Bolagsverket ska kunna registrera en filial i Sverige.

  Filialen får svenskt organisationsnummer, har svensk adress och likställs juridiskt med ett svenskt aktiebolag. Filial till utländskt bolag förkortas FL, men är även känt som SUF i Sverige och NUF i Norge.

  Man kan ha filial till vilket utländsk bolag som helst.

 • 9. Vad är skillnaden mellan SUF-Bolag & Filial?
   

  Det är ingen skillnad alls. Hos både Bolagsverket och Skatteverket heter det Filial och förkortas FL.

  Av bolagsbildare i Sverige har det länge kallats SUF och man kan tänka sig att idén är hämtad från Bolagsverket i Norge, där Filialer heter NUF. Både FL och SUF är Filialer till utländska bolag.

 • 10. Fördelar jämfört med Enskild Firma?
   

  Inget personligt ansvar mer än för insatt aktiekapital (som lägst 13 sek).

 • 11. Vad är Company Secretary?
   

  I England var det tidigare lag på att ha en bolagssekreterare. Sekreterarens uppgift var att se till att de engelska myndigheterna får in sina papper inom föreskriven tid.

  Det handlade bland annat om protokoll från bolagsstämmor, styrelsemöten, årlig rapportering till engelska bolagsverket samt engelska skatteverket.

  Kravet på bolagssekreterare försvann den 1 april 2008.

  Kravet att sköta bolagets rapportering till myndigheterna kvarstår dock.

  Sköter man inte de åtaganden som varje bolag skall uppfylla gentemot myndigheter kan bolaget i värsta fall avregistreras och ägaren få böter/fängelsestraff.

  I vårt sekreterartjänst ingår den rapportering i England som det är krav på.

 • 12. Får man Svenskt organisationsnummer?
   

  Ja, efter registrering av SUF-bolaget (filialen) på bolagsverket så erhåller den svenska filialen ett organisationsnummer (5164xx-xxxx).

 • 13. Behöver man betala skatt i England?
   

  Nej, bedrivs ingen verksamhet i England utan all verksamhet bedrivs i SUF-Bolaget så behöver man inte betala skatt där.

 • 14. Är detta lagligt?
   

  Ja, det är helt lagligt. Det är EU-lagar som styr etableringsrätten för företag. Inom EES/EU gäller fri etableringsrätt för företag, du kan alltså välja att etablera dig där det erbjuds bäst förutsättningar för din verksamhet.

 • 15. Vad är skillnaden mellan AB och SUF-Bolag?
   

  För SUF-bolaget (Filialen) finns inget krav på lägsta aktiekapital, (SUF-bolaget lyder under moderbolaget och dess aktiekapital som lägst ett pund) vilket gör att du behöver mindre kapital när du bildar ditt bolag.

  För båda bolagsformerna gäller svenska lagar och förordningar. För SUF-bolaget (filialen) är det inget krav på årsredovisning, det räcker med ett förenklat årsbokslut.

 • 16. Hur lång tid tar Bolagsregistreringen?
   

  Registreringen av det engelska bolaget tar ungefär 24 timmar. Det tar sedan ytterligare ca 7 arbetsdagar att ta fram det som behövs för filialens bildande.

  När det är klart, skickar vi dig alla bolagshandlingar som du ska skriva under och skicka vidare till Bolagsverket. Handläggningstiden hos Bolagsverket varierar men i snitt kan man räkna med 1-3 veckor innan SUF-Bolaget (filialen)är registrerad. Du kan bedriva verksamhet under tiden filialen bildas.

 • 17. Finns det skattefördelar med ett Engelskt LTD-Bolag?
   

  Den svenska filialen lyder under svenska skattelagar och skatteregler. Det Engelska moderbolaget lyder under Engelsk skattelagstiftning.

 • 18. Hur fungerar det med aktiekapitalet?
   

  Authorized capital, är samma sak som vårt svenska aktiekapital, och det är det kapitalet som aktieägarna riskerar att förlora vid en eventuell konkurs. När man startar bolaget behöver man inte betala in hela aktiekapitalet på en gång.

  Däremot så kan det vara bra att ha något högre aktiekapital än bara 13 sek. Vi rekommenderar ett aktiekapital på minst 100 aktier à 13 sek, vilket då motsvarar 1300 sek.

  Issued capital, är den del av aktiekapitalet som faktiskt är inbetalt och finns i bolaget. Alltså issued capital är den del av authorized capital som är inbetalt. Du måste minst ha ett aktekapital på 13 sek.

 • 19. Vad är "Nominee Director" och "Nominee Shareholder"?
   

  Det är när andra än du själv syns som ägare och direktör i de engelsk bolagsregistret.

 • 20. Kan man få hjälp med momsregistrering och F-skatt?
   

  Vi kan hjälpa till med ansökan för FL-bolaget (filial/SUF) eller Engelska moderbolaget, vilket ni vill.