Affärskultur i Estland

I Estland har man en pragmatisk inställning till affärer, man håller sig till agendan och uppskattar effektivitet under mötet. Punktlighet är viktigt. Vid ett affärsmöte skakar man hand i början och slutet av mötet och använder Mr./Mrs. följt av efternamn. Visitkort överlämnas i början på mötet.

Klädkod i Estland

Klädkoden liknar den svenska och varierar med bransch och storlek på företag. I stora och formella företag är klädkoden business formal, dvs. kavajklädsel för män och kvinnor, med slips för män. I mindre företag och IT-bolag är klädkoden vanligtvis business casual, en mer avslappnad och modernare version av kavajklädseln utan slips för män. På produktionsorienterade företag är klädseln praktisk, emellanåt används jeans av personer med höga befattningar.

 

Inför affärsmötet

Den offentliga sektorn i Estland är världsledande inom e-förvaltning och spridningseffekt syns överallt i det estniska affärslivet. Svenska företag på besök i Estland bör därför vara beredda på att möta teknik som både är modernare och mer utdaterad än den egna. Följaktligen är det bra att tidigt i mötet ställa frågor om det estniska företagets utrustning, erfarenhet och planer för ett eventuellt samarbete. I Estland värdesätter man handlingskraft och som svensk ska man inte vara rädd för att vara den drivande kraften i diskussionerna. Det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation då man noggrant följer angivelser men avhåller sig från initiativ utanför kontraktet.

Ester är snabbt redo att diskutera detaljer, varför det är viktigt att kunna redogöra för teknikaliteter, priser och leveranstider redan vid första mötet. Det är passande att ta med en prototyp, broschyr eller prislista att distribuera vid mötet. Inför första mötet ska man även vara beredd på att diskutera villkoren för ett eventuellt samarbete och känna till sitt reservationspris.

Möten som bokats långt i förväg bör bekräftas några veckor innan de äger rum. Muntliga överenskommelser gäller vanligtvis men bör bekräftas skriftligen, beslut är definitiva men kan omprövas senare med båda parters godkännande. Kontrakt är ofta precisa och detaljerade, vid invecklade avtal anlitas estnisk advokat. I större organisationer är beslutsprocessen hierarkisk och strategiska beslut måste ofta förankras hos den högsta ledningen.

På organisationsnivåer med strategiskt beslutsfattande finns i Estland en nära anknytning till det nordiska näringslivet. Det kan därför hända att ester avfärdar för stora generaliseringar med Lettland och Litauen som man anser vara mer produktionsinriktade.