Banker i Estland

Det finns flera alternativ och beroende på din situation kan vi ge dig råd.

Vanliga krav från Bankerna

Dessa krav kan variera beroende på Bank. Avgifterna för öppna konto är också olika beroende på bank och vart du är folkbokförd.

  • Banken vill att du är med i styrelsen. Det ser de först när ändringarna slagit igenom i bolagsregistren.
  • Banken vill se ett enklare CV (på engelska) för personerna i styrelsen (gäller inte alla banker).
  • Banken vill se att ditt företag kommer att ha verksamhet i Estland; samarbetspartner, kunder eller leverantörer.