Bokföring i Estland

Våra priser för bokföring baseras på antal verifikationer. En verifikation är ett underlag för en affärshändelse, till exempel en faktura eller kvitto. I priset ingår även löpande månatliga beräkningar och rapporteringar.

Bokföring i Estland till rätt pris

Bokföring för ditt bolag i Estland hamnar oftast mellan 450-630 kr i månaden. I det priset ingår följande:

  • Löpande bokföring av 10-30 verifikationer
  • Avstämningar av balanskonto
  • Skattedeklaration
  • Löneberäkning för 2 anställda
  • Anläggningsregister
  • Månadsvis redovisning av resultat och balansräkning
  • Även årsredovisning ingår i priset, i de fall du har kontrakt på över 1 år

Priser bokföring Estland

Bokföring av verifikationer (antal räknas per månad)Priser/månad
Upp till 10 dokument50 EUR
11-30 dokument66 EUR
31-60 dokument83 EUR
61-100 dokument124 EUR
101-150 dokument165 EUR
151-200 dokument207 EUR
201-250 dokument248 EUR
251-300 dokument290 EUR
301-350 dokument330 EUR
351 dokument och fleraOffert
Löneberäkning (upp till 2 anställda)Ingår
Dokumentering och bokföring av tjänsteresaIngår
AnläggningsregisterIngår
Beräkning av Moms, Inkomstskatt och Sociala avgifterIngår
Balans- och ResultatrapporterIngår
Inlämning av Skattedeklaration till SkatteverketIngår
Upprättande och inlämnande av ÅrsredovisningIngår (vid avtal >1 år)
KonsultationIngår (1 tim/mån)
  • Bokföringstjänsterna faktureras till ditt Estniska bolag och är plus moms.
  • Om din verksamhet endast bedrivs inom Estland och du inte gör några inköp från annat land, inte har någon försäljning till annat land, så blir bokföringspriserna något lägre.