Bokföring i Estland

Våra priser för bokföring baseras på antal verifikationer. En verifikation är ett underlag för en affärshändelse, till exempel en faktura eller kvitto. I priset ingår även löpande månatliga beräkningar och rapporteringar.

Bokföring i Estland till rätt pris

Bokföring för ditt bolag i Estland hamnar oftast mellan 550-940 kr i månaden. I det priset ingår följande:

  • Löpande bokföring av 25 till 50 verifikationer
  • Avstämningar av balanskonto
  • Skattedeklaration
  • Löneberäkning för 1 anställda
  • Anläggningsregister
  • Månadsvis redovisning av resultat och balansräkning

Priser bokföring Estland

Bokföring av verifikationer (antal räknas per månad)Priser/månad
Upp till 25 dokument55 EUR
26 -50 dokument94 EUR
51-100 dokument134 EUR
101-150 dokument154 EUR
151-200 dokument194 EUR
201 dokument och fleraOffert
Löneberäkning (upp till 1 anställda)11 EUR
Dokumentering och bokföring av tjänsteresaIngår
AnläggningsregisterIngår
Beräkning av Moms, Inkomstskatt och Sociala avgifterIngår
Balans- och ResultatrapporterIngår
Inlämning av Skattedeklaration till SkatteverketIngår
Upprättande och inlämnande av ÅrsredovisningFrån 92 EUR
  • Bokföringstjänsterna faktureras till ditt Estniska bolag och är plus moms.
  • Om din verksamhet endast bedrivs inom Estland och du inte gör några inköp från annat land, inte har någon försäljning till annat land, så blir bokföringspriserna något lägre.