E-medborgare Estland

E-Residency

Estland erbjuder nu ett virtuellt medborgarskap för vem som helst som vill bli E-resident i Estland.

E-residency* (ID-kort) i Estland

Från och med december 2014 kan utländska medborgare som inte är folkbokförda i Estland men har någon anknytning till den estniska staten (till exempel har ett bolag där) ansöka om estniskt e-residency. Med estniskt e-residency får du ett ID-kort som du kan använda som e-legitimation via kortläsare till din dator, för att kunna ta del av Estlands offentliga e-tjänster, signera dokument med elektroniska underskrifter m.m.

Ansök om e-residency i Estland

Ansökan om estniskt e-residency görs online, och i ansökan så laddar du upp ditt pass och fyller i uppgifter om dig själv. Du betalar också den Statlig avgiften på 100 EUR direkt vid ansökningstillfället. Kortet kan hämtas på flera platser i Estland men även på Estniska Ambassader runt om i världen, t ex i Stockholm. Du väljer själv var du vill hämta ditt ID-kort.

Normalt tar handläggningen ca 10 dagar och om din ansökan blir godkänd får du ett e-post meddelande av Migrationsverket med information om när kortet är klart för att hämtas. Det ska hämtning på den ort som du valde när du gjorde ansökan. Vanligtvis tar det inte mer än 1 månad, från ansökan tills du har ditt ID-kort i handen.

När du hämta kortet måste du legitimera dig med ditt pass, du får också lämna fingeravtryck. Du måste hämta ditt ID-kort personligen.

Mer information om estniskt
e-residency på engelska

Läs mer

Ansökan för Estniskt
e-residency

Ansök nu

 *) e-Residency är ungefär e-upphållstillstånd. Det ger innehavaren rätt att utföra elektroniska handlingar så som att bilda ett bolag eller signera dokument digitalt, hantera bankkonto. Men i dagsläget kan man inte öppna bankkonto med e-Residency, men utveckling pågår för att man ska kunna ansöka om bankkonto genom ett videosamtal med en bankman.

Kortet är inget giltigt ID-kort inte heller godkänt som resedokument och har inget foto. E-Residency ger inte innehavaren medborgarskap, eller uppehållstillstånd och det ger heller ingen generell rätt för inresa i varken Estland eller EU. Medborgarskap, uppehållstillstånd och inresetillstånd bedöms på helt andra grunder.