Bil i Estland på leasing

Företagsbil i Estland

Det är fördelaktigt att äga en bil via ditt Bolag i Estland. Det finns ingen fordonsskatt samt en låg förmånsskatt, som beräknas efter motorstorlek om bilen används för privata syften.

Flera fördelar med företagsbil i Estland

  • Ingen fordonsskatt
  • Ingen körjournal
  • Bilförsäkring som gäller inom och utanför EU
  • Full Europagaranti på nya bilar
  • Inga biltullar i Sverige
  • Betala drivmedlet med ditt Estniska företagskort

Förmånsskatt Estland

För företagsbilar som även används för privata syften betalas förmånsskatt baserat på motorstorlek och ålder på fordon.

  • Bolagets kostnad för förmånen är 0,81 EUR/per kW/månad.
  • För bilar äldre än 5 år  är kostnaden 0,6 EUR per kW/månad.

Här hittar du din bil i Estland

Sök bil i Estland

Registrera din Svenska bil till Estnisk

Fordon som förs in i Estland måste genomgå registreringsbesiktning på Vägverkets besiktningsstation innan registrering. På registreringsbesiktningen ska man visa upp det ursprungliga registreringsbeviset för det fordon som förts in från Sverige, där det bland annat framgår vilket datum fordonet togs i bruk eller registrerades för första gången.

Efter registreringen får du ett registerutdrag och estniska registreringsskyltar. Svenska registreringsskyltar lämnar du hos Vägverket i Estland som i sin tur skickar dem till svenska Transportstyrelsen.

 

Leasa bil i Estland

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att leasa en tjänstebil i Estland. En grundförutsättning för att leasingansökan ska beviljas är att bolaget kan visa på aktiv näringsverksamhet. Detta görs genom att visa upp senaste balans- och resultaträkningar.

Leasing på nystartat bolag

Det är alltid lite svårare när det gäller nystartade bolag som varken har omsättning eller tillgångar. Då krävs det oftast att du själv eller ditt svenska bolag går i borgen.