Bolagsskatt Estland

Skatter i Estland

Bolagsskatt i Estland 0%

Bolagsskatt om vinsten är kvar i bolaget0%
Bolagsskatt vid aktieutdelning (betalas av företaget i Estland)20%

För att kunna dra fördel av att bolagsskatten är 0% krävs att vinsten inte tas ut ur bolaget. Därför kan det vara en fördel att investera sin vinst i bolaget och på så sätt höja värdet i bolaget. Väljer du att ta aktieutdelning från din vinst, så beskattas företaget med 20% på det du tar ut.

Moms

Den generella momsen i Estland20%

Löneskatter

Sociala avgifter33%
Arbetslöshetsskatt2,4%
Löneskatt20%

Löneskatter och sociala avgifter gäller för de som är anställda i det Estniska bolaget.

Förmånsbeskattning Estland

Företagsbil som används även privat0,81 eur/kW*
Företagsbil som används även privat (äldre än 5 år)0,6 eur/kW**
Skattefri kilometerersättning när man kör egen bil i tjänsten0,3 eur/km

*) Förmånsvärdet för ny bil är 1,96 EUR/kW. Personen som kör betalar löneskatt på förmånen med 0,49 EUR/kW. Förmånsvärdet och löneskattesumman utgör ”bruttolön” för den anställda och på den summan ska bolaget betala sociala kostnader, vilket blir 0,81 EUR/kW. För en ny bil med motorstorlek på 154 kW blir kostnaden för bolaget 124,51 EUR/månad.
**) Förmånsvärdet för begagnad bil (äldre än 5 år) är 1,47 EUR/kW. Löneskatt på blir 0,37 EUR/kW. I övrigt görs beräkningen som för ny bil.

Aktieutdelningsskatt

Utdelningsskatt0%

Aktieutdelningsskatten gäller delägarna. Är delägarna skrivna i Estland är utdelningsskatten 0%. Delägare bosatta i annat EU-land följer skattereglerna i sitt hemland. Bosatt i Sverige är skyldig att ta upp inkomster från andra länder i sin inkomstdeklaration.

Få 0% i bolagsskatt genom återinvestering

För att slippa vinstbeskattning kan man istället satsa på investeringar i bolaget tex.

 • Nya projekt
 • Fastigheter
 • Bilar
 • Aktier.

Då är bolagsskatten 0% och hela vinsten kan användas i bolaget.

Lön från Estland med folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige och tar ut lön från ditt Estniska bolag, så är du själv skyldig att ta upp lönen från Estland i din svenska inkomstdeklaration.

Du redovisar vad du fått i bruttolön i Estland och hur mycket löneskatt som det Estniska bolaget har dragit av från lönen. När din estniska inkomst läggs till din svenska inkomst så kan du bli skyldig att fyllnadsinbetala skatt. Det beror på att du ska skatta enligt den svenska skattetabellen för din totalinkomst.

 • I Estland är löneskatten 20% och det är skillnaden som Skatteverket i Sverige kommer att påföra som extra skatt för dig att betala in.
 • För att skriva ut dig från Sverige uppger du bara till Skatteverket vart du har flyttat och från när. Läs mer på skatteverket
 • Är du folkbokförd i Estland så deklarerar du din inkomst till Estniska skatteverket. Det finns ingen arvs- eller gåvoskatt i Estland.

Jämför aktiebolag i Sverige med Estland

Om du har ett AB i Estland och ett AB i Sverige och vi utgår ifrån att båda har lika stor försäljning och lika många anställda, med lika många tjänstebilar, så kommer bolagets vinst att bli större i Estland.

Båda bolagen har:

 • 10 anställda
 • 5 av de anställda har tjänstebilar
 • Alla anställda har en lön på 25.000 i månaden.
 • Alla tjänstebilar är Volvo V70 årsmodell 2013.

För att underlätta jämförelse är beräkningen gjord i svenska kronor och på ett år.

BOLAG ESTLAND ABBOLAG SVERIGE AB
Försäljning: 8.000.000Försäljning: 8.000.000
Kostnader (utom lön): 2.000.000Kostnader (utom lön): 2.000.000
Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000
Förmånsvärde: 5×2.263×12 = 315.780Förmånsvärde: 5 x 10.000 x 12 = 600.000
Soc avg: 3.055.440×33,0% = 1.008.295Soc avg: 3.600.000×31,42% = 1.131.120
Obeskattad vinst: 1.991.705Obeskattat vinst: 1.868.880
Bolagsskatt, 0%: 0Bolagsskatt, 22%: 411.154
Kvar till aktieutdelning: 1.991.705Kvar till aktieutdelning: 1.457.726

Bolag i Estland en bra affär

Du tjänar alltså drygt 1/2 miljon på att ha din verksamhet i Estland. Med tanke på att löneläget är betydligt lägre i Estland, så kan du göra ännu större vinst!

 • Om bolaget ger aktieutdelning till ägarna så beskattas uttaget i Estniska bolaget med 20% för bolaget och 0% för ägare folkbokförda i Estland.
 • För aktieutdelning i svenska bolaget beskattas ägarna med ca 25% (enligt gällande svensk skattetabell).