Bolagsskatt Estland

Skatter i Estland

Bolagsskatt i Estland 0%

Bolagsskatt om vinsten är kvar i bolaget0%
Bolagsskatt vid aktieutdelning (betalas av företaget i Estland)20%

För att kunna dra fördel av att bolagsskatten är 0% krävs att vinsten inte tas ut ur bolaget. Därför kan det vara en fördel att investera sin vinst i bolaget och på så sätt höja värdet i bolaget. Väljer du att ta aktieutdelning från din vinst, så beskattas företaget med 20% på det du tar ut.

Moms

Den generella momsen i Estland20%

Löneskatter

Sociala avgifter33%
Arbetslöshetsskatt2,4%
Löneskatt20%

Löneskatter och sociala avgifter gäller för de som är anställda i det Estniska bolaget.

Förmånsbeskattning Estland

Företagsbil som används även privat1.3 Euro/kW
Företagsbil som används även privat (äldre än 5 år)1 Euro/kW
Skattefri kilometerersättning när man kör egen bil i tjänsten0,3 eur/km

Aktieutdelningsskatt

Utdelningsskatt0%

Aktieutdelningsskatten gäller delägarna. Är delägarna skrivna i Estland är utdelningsskatten 0%. Delägare bosatta i annat EU-land följer skattereglerna i sitt hemland. Bosatt i Sverige är skyldig att ta upp inkomster från andra länder i sin inkomstdeklaration. Man skulle kunna tycka att man blir dubbelbeskattad när först det Estniska bolaget betalar skatt på din utdelning och därefter ska du som privatperson beskattas för utdelningen i Sverige.

Undvik dubbelbeskattning

För att undvika denna typ av dubbelbeskattning kan man istället satsa på investeringar i bolaget tex.

 • Nya projekt
 • Fastigheter
 • Bilar
 • Aktier.

Då är bolagsskatten 0% och du har heller ingen inkomst som ska redovisas i Sverige.

Lön från Estland med folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige och tar ut lön från ditt Estniska bolag, så är du själv skyldig att ta upp lönen från Estland i din svenska inkomstdeklaration.

Du redovisar vad du fått i bruttolön i Estland och hur mycket löneskatt som det Estniska bolaget har dragit av från lönen. När din estniska inkomst läggs till din svenska inkomst så kan du bli skyldig att fyllnadsinbetala skatt. Det beror på att du ska skatta enligt den svenska skattetabellen för din totalinkomst.

 • I Estland är löneskatten 20% och det är skillnaden som Skatteverket i Sverige kommer att påföra som extra skatt för dig att betala in.
 • För att skriva ut dig från Sverige uppger du bara till Skatteverket vart du har flyttat och från när. Läs mer på skatteverket
 • Är du folkbokförd i Estland så deklarerar du din inkomst till Estniska skatteverket. Det finns ingen arvs- eller gåvoskatt i Estland.

Jämför aktiebolag i Sverige med Estland

Om du har ett AB i Estland och ett AB i Sverige och vi utgår ifrån att båda har lika stor försäljning och lika många anställda, med lika många tjänstebilar, så kommer bolagets vinst att bli större i Estland.

Båda bolagen har:

 • 10 anställda
 • 5 av de anställda har tjänstebilar
 • Alla anställda har en lön på 25.000 i månaden.
 • Alla tjänstebilar är Volvo V70 årsmodell 2013.

För att underlätta jämförelse är beräkningen gjord i svenska kronor och på ett år.

BOLAG ESTLAND ABBOLAG SVERIGE AB
Försäljning: 8.000.000Försäljning: 8.000.000
Kostnader (utom lön): 2.000.000Kostnader (utom lön): 2.000.000
Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000
Förmånsvärde: 5×1.290×12 = 78.204 krFörmånsvärde: 5 x 10.000 x 12 = 600.000
Soc avg: 3.000.000×33,0% = 990.000Soc avg: 3.600.000×31,42% = 1.131.120
Obeskattad vinst: 1.824.696Obeskattat vinst: 1.268.880
Bolagsskatt, 0%: 0Bolagsskatt, 22%: 215.679
Kvar till aktieutdelning: 1.824.696Kvar till aktieutdelning: 1.053.201

Bolag i Estland en bra affär

Du tjänar alltså nästan 1 miljon på att ha din verksamhet i Estland. Med tanke på att löneläget är betydligt lägre i Estland, så kan du göra ännu större vinst!

 • Om bolaget ger aktieutdelning till ägarna så beskattas uttaget i Estniska bolaget med 20% för bolaget och 0% för ägare folkbokförda i Estland.
 • För aktieutdelning i svenska bolaget beskattas ägarna med ca 25% (enligt gällande svensk skattetabell).