AFFÄRSKULTUR I LETTLAND

Affärskulturen i Lettland liknar den i övriga Baltikum, i mötena är man saklig och man uppskattar ett uppriktigt och okomplicerat förhållningssätt.

MÖTE OCH TILLTAL

Vid ett affärsmöte skakar man hand i början och slutet av mötet och använder Mr./Mrs. följt av efternamn. Visitkort överlämnas i början på mötet.

KLÄDKOD

Klädkoden liknar den svenska och varierar med bransch och storlek på företag. I stora och formella företag är klädkoden business formal, dvs. kavajklädsel för män och kvinnor, med slips för män. I mindre företag och IT-bolag är klädkoden vanligtvis business casual, en mer avslappnad och modernare version av kavajklädseln utan slips för män. På produktionsorienterade företag är klädseln praktisk, emellanåt används jeans av personer med höga befattningar.

INFÖR AFFÄRSMÖTET

Det finns ett större spektrum av teknisk utveckling bland lettiska företag än svenska. Svenska företag på besök i Lettland bör därför vara beredda på att möta teknik som både är modernare och mer updaterad än den egna. Följaktligen är det bra att tidigt i mötet ställa frågor om det lettiska företagets utrustning, erfarenhet och planer för ett eventuellt samarbete. I Lettland värdesätter man handlingskraft och som svensk ska man inte vara rädd för att vara den drivande kraften i diskussionen.

Letter är snabbt redo att diskutera detaljer, varför det är viktigt att kunna redogöra för teknikaliteter, priser och leveranstider redan vid första mötet. Det är passande att ta med en prototyp, broschyr eller prislista att distribuera vid mötet. Inför första mötet ska man även vara beredd på att diskutera villkoren för ett eventuellt samarbete och känna till sitt reservationspris.

Möten som bokats långt i förväg bör bekräftas några veckor innan de äger rum. Muntliga överenskommelser gäller vanligtvis men bör bekräftas skriftligen, kontrakt är ofta precisa och detaljerade. I större organisationer är beslutsprocessen hierarkisk och strategiska beslut måste ofta förankras hos den högsta ledningen.

ÖVRIGT

Det finns inga samtalsämnen som skall undvikas men man bör vara medveten om att e-infrastrukturen och utbildningsnivån i Lettland är hög och att undervisande om svensk praxis kan tolkas som överlägsenhet. Näringslivet har en västerländsk prägel och man värnar om sin demokratiska öppenhet, det är således uppskattat att betona de nordiska influenserna i Lettland och undvika associationer med tiden under den sovjetiska ockupationen. I Lettland är man positivt inställd till Sverige och det finns idag många framgångsrika partnerskap mellan svenska och lettiska företag.

  (Källa: Business Sweden)