Bokföring i Lettland

Våra priser för bokföring baseras på antal verifikationer. En verifikation är ett underlag för en affärshändelse, till exempel en faktura eller kvitto. I priset ingår även vissa månatliga beräkningar och rapporteringar.

Bokföring i Lettland till rätt pris

Bokföring för ditt bolag i Lettland hamnar oftast runt 750 kr i månaden. I det priset ingår följande:

  • Löpande bokföring för upp till 50 verifikationer
  • Avstämningar av balanskonto
  • Skattedeklaration

Priser bokföring Lettland

Bokföring av verifikationer (antal räknas per månad)Priser/månad
Upp till 10 dokument55 EUR
11-50 dokument77 EUR
51-70 dokument132 EUR
71-100 dokument143 EUR
101-150 dokument198 EUR
151-200 dokument264 EUR
201-250 dokument330 EUR
251-300 dokument385 EUR
301-350 dokument440 EUR
Löneberäkning/anställd4 EUR
Beräkning av SkatterIngår
Balans- och ResultatrapporterIngår
Inlämning av Skattedeklaration till SkatteverketIngår
Upprättande och inlämnande av Årsredovisning*

*) Priset för årsredovisning är samma som den månadskostnad du har för ditt bolag. Om det brukar kosta runt 150 EUR i månaden, så blir det även priset för Årsredovisningen.

  • Bokföringstjänsterna faktureras till ditt Lettiska bolag och är plus moms.