Bokföring i Lettland

Våra priser för bokföring baseras på antal verifikationer och antal anställda. En verifikation är ett underlag för en affärshändelse, till exempel en faktura eller kvitto.

Bokföring i Lettland till rätt pris

Bokföring för ditt bolag i Lettland hamnar oftast runt 750 kr i månaden för en mindre verksamhet.

  • Löpande bokföring
  • Löneberäkning
  • Avstämningar av balanskonto
  • Skattedeklaration