Skatter Lettland

Skatter i Lettland

Bolagsskatt i Lettland 0%

Generell Bolagsskatt*0%
Förenklad Bolagsskatt för tillfällig verksamhet (max 1 år)**20%

*) 0% om vinster är kvar i bolaget. Delas vinsten ut, är bolagsskatten 20%.
**) Den förenklade bolagsskatten gäller för verksamheter som är tillfälliga, då beräknas bolagsskatten med 20% på omsättningen istället för på vinsten. Kravet är att verksamheten är tillfällig och bedrivs under max 1 år. (Exempelvis säsongsverksamhet eller annan kortvarig tillfällig verksamhet.)

Moms

Den generella momsen i Lettland21%

Löneskatter

Sociala avgifter23,59%
Löneskatt23%

Sociala avgifter är fördelade mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivarens del är 23,59% och arbetstagarens del är 10,5%. Arbetsgivaren betalar in även den anställdas del till skatteverket, men det hanteras precis som löneskatten och är ingen kostnad för företaget. Löneskatter och sociala avgifter gäller för de som är anställda i det Lettiska bolaget.

Microbolag: vanligt bolag med Microskatt

Microbolag är inte en egen bolagsform utan är ett vanligt Lettiskt Aktiebolag som registreras för Microskatt.

Vinstskatt för Microbolag15%
Sociala avgifter för Microbolag0%
Löneskatter för Microbolag0%

Kriterier som ska uppfyllas för att få registreras för microskatt är:

 • Ägare/ägarna ska vara privatpersoner
 • Vinsten får inte överstiga 40.000 EUR på ett kalenderår
 • Högst 5 anställda
 • Det är bara tillåtet att vara anställd i ett microbolag
 • Styrelseledamöterna ska vara anställda i bolaget
 • Max nettolön per anställd 720 EUR

Om något av kraven inte följs, så blir bolaget eftertaxerat.

Förmånsbeskattning

Företagsbil
Användning av företagsbil privat (obegränsat)
Skattefri kilometerersättning när man kör egen bil i tjänsten

Aktieutdelningsskatt

Utdelningsskatt företag0%
Utdelningsskatt individ0%

Aktieutdelningsskatten gäller delägarna. Delägare bosatta i annat EU-land följer skattereglerna i sitt hemland. Bosatt i Sverige är skyldig att ta upp inkomster från andra länder i sin inkomstdeklaration.

Lön från Lettland
men folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige och tar ut lön från ditt Lettiska bolag, så är du själv skyldig att ta upp lönen från Lettland i din svenska inkomstdeklaration.

Du redovisar vad du fått i bruttolön i Lettland och hur mycket löneskatt som det Lettiska bolaget har dragit av från lönen. När din lettiska inkomst läggs till din svenska inkomst så kan du bli skyldig att fyllnadsinbetala skatt. Det beror på att du ska skatta enligt den svenska skattetabellen för din totalinkomst.

 • I Lettland är löneskatten 23% och det är skillnaden som Skatteverket i Sverige kommer att påföra som extra skatt för dig att betala in.
 • För att skriva ut dig från Sverige uppger du bara till Skatteverket vart du har flyttat och från när. Läs mer på skatteverket
 • Är du folkbokförd i Lettland så deklarerar du din inkomst till Lettiska skatteverket.

Jämför aktiebolag i Sverige med Lettland

Om du har ett AB i Lettland och ett AB i Sverige och vi utgår ifrån att båda har lika stor försäljning och lika många anställda, med lika många tjänstebilar, så kommer bolagets vinst att bli större i Estland.

Båda bolagen har:

 • 10 anställda
 • 5 av de anställda har tjänstebilar
 • Alla anställda har en lön på 25.000 i månaden.
 • Alla tjänstebilar är Volvo V70.

För att underlätta jämförelse är beräkningen gjord i svenska kronor och på ett år.

BOLAG LETTLAND ABBOLAG SVERIGE AB
Försäljning: 8.000.000Försäljning: 8.000.000
Kostnader (utom lön): 2.000.000Kostnader (utom lön): 2.000.000
Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000Löner: 10×25.000×12 = 3.000.000
Förmånsvärde: 5×0 = ——- ej klarFörmånsvärde: 5×10.000×12 = 600.000
Soc avg: 3.000.000×23,59% = 707.700Soc avg: 3.600.000×31,42% = 1.131.120
Obeskattad vinst: 2.292.300Obeskattat vinst: 1.268.880
Bolagsskatt, 0%:Bolagsskatt, 22%: 215.679
Kvar till aktieutdelning: 2.292.300Kvar till aktieutdelning: 1.053.201

Bolag i Lettland en bra affär

Du tjänar alltså nästan 1,239.099 kronor på att ha din verksamhet i Lettland. Med tanke på att löneläget är betydligt lägre i Lettland, så kan du göra ännu större vinst!

 • Om bolaget ger aktieutdelning till ägarna så beskattas uttaget i Lettiska bolaget med 0% för ägare folkbokförda i Lettland.
 • För aktieutdelning i svenska bolaget beskattas ägarna med ca 25% (enligt gällande svensk skattetabell).