Bolag i Litauen – det största landet i Baltikum

Under många år så har bolag i Baltikum varit populärt bland svenskar. Litauiska bolag attraherar en annan grupp företagare än de som valt att starta bolag i Estland och Lettland. De som valt Litauiska bolag har ofta varit mer målinriktade på att verkligen ta del av de fördelar som Litauen har att erbjuda.

Litauen
– om du vet vad du vill

Flera stora Svenska företag finns i Litauen. Mest synliga är de Svenska storbankerna, som du ser i stort sett överallt. Men även norska och isländska företag finns representerade i Litauen. Företag inom bemanning- och telemarketing är förutom bank och försäkring, vanliga branscher för etablering.

Bolag i Litauen
– nya möjligheter

  • Litauiskt AB (UAB)
  • Bankkonto
  • Färdiga bolag där aktiekapitalet på 2.500 EUR är inbetalt och klart.
  • Hjälp med VAT-registrering.
  • Minst 1 direktör, som också kan vara ensam ägare.

Bolagsskatter i Litauen

  • Bolagsskatten är 5% till 15%
  • Utdelningsskatten är 0% när EU-bolag är ägare. 15% för privatperson i de fall inget dubbelbeskattningsavtal finns
  • Löneskatten är 15%
  • Sociala avgifter är 30,98% + 32,6%
  • Momsen är 21%