Affärskultur i Litauen

Affärsmöten i Litauen tenderar att vara strukturerade och tidseffektiva. Kommunikationsstilen är direkt och okonstlad, man menar vad man säger och det är oetiskt att inte hålla vad man lovar. Vid ett affärsmöte skakar man hand i början och slutet av mötet och använder Mr./Mrs. följt av efternamn. Visitkort överlämnas i början på mötet.

Klädkod i Litauen

Klädkoden liknar den svenska och varierar med bransch och storlek på företag. I stora och formella företag är klädkoden business formal, dvs. kavajklädsel för män och kvinnor, med slips för män. I mindre företag och IT-bolag är klädkoden vanligtvis business casual, en mer avslappnad och modernare version av kavajklädseln utan slips för män. På produktionsorienterade företag är klädseln praktisk, emellanåt används jeans av personer med höga befattningar.

Inför affärsmötet

Litauiska företag tenderar att vara spontanare i sin planering än svenska, varför möten som bokats långt i förväg bör bekräftas några veckor innan de äger rum. Det finns ett större spektrum av teknisk utveckling bland litauiska företag än svenska. Svenska företag på besök i Litauen bör därför vara beredda på att möta teknik som både är modernare och mer utdaterad än den egna. Följaktligen är det bra att tidigt i mötet ställa frågor om det litauiska företagets utrustning, erfarenhet och planer för ett eventuellt samarbete. I Litauen värdesätter man handlingskraft och som svensk ska man inte vara rädd för att vara den drivande kraften i diskussionerna.

Litauer är snabbt redo att diskutera detaljer, varför det är viktigt att kunna redogöra för teknikaliteter, priser och leveranstider redan vid första mötet. Det är passande att ta med en prototyp, broschyr eller prislista att distribuera vid mötet. Inför första mötet bör man även vara beredd på att diskutera villkoren för ett eventuellt samarbete och känna till sitt reservationspris.

Muntliga överenskommelser bör bekräftas skriftligen och kontrakt vara precisa och detaljerade. Det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation då man noggrant följer angivelser men avhåller sig från initiativ utanför kontraktet. I större organisationer är beslutsprocessen hierarkisk och strategiska beslut måste ofta förankras hos den högsta ledningen. I Litauen är basket den största nationalsporten och ett uppskattat samtalsämne, i övrigt är lämpliga samtalsämnen vad som helst utom religion (katolicismen).