Företagsbil i Litauen

Det är mycket fördelaktigt att äga en bil via ditt Bolag i Litauen. Det finns ingen fordonsskatt eller förmånsvärde i Litauen.

Bara fördelar med företagsbil i Litauen

  • Inga förmånsbeskattningar
  • Ingen fordonsskatt
  • Ingen körjournal
  • Bilförsäkring som gäller inom och utanför EU
  • Full Europagaranti på nya bilar
  • Inga biltullar i Sverige
  • Betala drivmedlet med ditt Litauiska företagskort

Här hittar du din bil i Litauen

Registrera din Svenska bil till Litauisk

Fordon som förs in i Litauen måste genomgå registreringsbesiktning på Vägverkets besiktningsstation innan registrering. På registreringsbesiktningen ska man visa upp det ursprungliga registreringsbeviset för det fordon som förts in från Sverige, där det bland annat framgår vilket datum fordonet togs i bruk eller registrerades för första gången.

Efter registreringen får du ett registerutdrag och Litauiska registreringsskyltar. Svenska registreringsskyltar lämnar du hos Vägverket i Litauen som i sin tur skickar dem till svenska Transportstyrelsen.

Skriva körjournal

Finns inget krav på att skriva körjournal.

Leasa bil i Litauen

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att leasa en tjänstebil i Litauen. En grundförutsättning för att leasingansökan ska beviljas är att bolaget kan visa på aktiv näringsverksamhet. Detta görs genom att visa upp senaste balans- och resultaträkningar.

Leasing på nystartat bolag

Det är alltid lite svårare när det gäller nystartade bolag som varken har omsättning eller tillgångar. Då krävs det oftast att du själv eller ditt svenska bolag går i borgen.

Kontakta oss om du behöver hjälp med din ansökan om att leasa en bil i Litauen. Det är finansbolaget som fattar beslutet men vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.