Bolag på Malta

Vanliga frågor

 • Vanliga Frågor Litauiska Bolag
Expand All | Collapse All
 • 1. Vad krävs för att få VAT-nummer?
   

  Skatteverket vill att ni kan visa på att ni ska driva/bedriver aktiv momspliktig verksamhet. Det kan man göra genom att visa underlag på följande: uppdragsavtal, leverantörskontrakt, hyreskontrakt, aktiv hemsida, marknadsföringsåtgärder.
  Skatteverket kräver också att skatterna för direktörens lön ska vara inbetalda på skattekontot innan de beviljar VAT-nummer. Direktören behöver inte ta ut lönen, men skatterna måste betalats in.

 • 2. Måste jag sätta in aktiekapitalet?
   

  Nej, du behöver inte sätta in aktiekapitalet. Våra bolag är registrerade med kapital och det ligger bokfört i bolagets kassa.

 • 3. Kan jag välja namn på bolaget?
   

  Ja, men vi rekommenderar att ni gör det efter att bolaget har blivit registrerat på er. Namnändringen tar längre tid än övriga ändringar, så om man vill byta namn på bolaget är det bättre att man gör det i steg två, annars ligger alla ändringar i "samma ärende" och man får vänta med att bli registrerad som ägare.
  Litauiska bolag ska ha litauiska namn, men om man vill ha ett internationellt namn på bolaget, eller samma namn som man har på ett annat bolag i annat land, så kan man ansöka om det. Den ansökan kostar ca 350 EUR och man får inga garantier att namnansökan blir beviljad. Vi hjälper självklart till med ansökan.

 • 4. Får jag välja bank?
   

  När bolagen registreras öppnas ett tillfälligt bankkonto i bolagets namn. Sedan när du köper bolaget (och ändringarna slagit igenom i registren), så kan du som ny direktör ta över bolagets bankkonto i den bank som redan finns.
  Om du har önskemål om annan bank, så kan man självklart öppna företagskonto i annan bank, vilken bank som helst.

 • 5. Kan jag skaffa företagsbil på mitt nya bolag?
   

  Ja, det går bra. Det finns företag i Litauen som hyr ut bilar till helt nystartade företag, utan att göra kreditbedömning på samma sätt som kreditinstituten och bankerna gör. Vi hjälper naturligtvis till i kontakt med dessa uthyrare när du vill långtidshyra en bil på ditt Litauiska bolag.
  Men om du vill leasa en bil eller ta lån för att köpa en bil, så vill gärna finansiären se att du har aktivitet i ditt bolag. En del vill se en 3 månaders historik på bankkonto för att se att du har intäkter i ditt bolag. En del finansiärer vill att du ska ha varit aktiv längre tid. En del vill att du som ägare går in som borgenär.