Moldavien – Onshore stora möjligheter

Moldavien ligger mellan Rumänien och Ukraina och är granne till EU och med i CIS (commonwealth of independent states).

Billig och kvalificerad arbetskraft

Den genomsnittliga lönen är mycket låg i Moldavien och nästan 13% av Moldaviens befolkning över 20 år har universitetsexamen.

Attraktiva drift- och levnadskostnader

Eftersom Moldavien ingår i det som brukar kallas lågkostnadsländer, är levnadskostnaderna relativt låga. Utländska experter kan utstationeras till Moldavien för en bråkdel av kostnader som är typiska för Västeuropa eller USA. Om man dessutom anställer lokal personal blir det ännu billigare.

Bra transporter via Giurgiulesti International Free Port

Trots att Moldavien inte har någon kust så finns bra logistik utbyggt via Svarta havet genom Giurgiulesti International Free Port. Hamnen ligger vid Donaufloden i södra Moldavien och erbjuder:

  • Den självklara sändnings- och distributionspunkten till och från Republiken Moldavien
  • Ett regionalt logistikcentrum vid gränsen till EU med tillgång till väg, järnväg, flod och hav
  • Ett utmärkt läge för affärsutveckling, tack vare dess strategiska läge, transportinfrastruktur  och en unik tull- och skatteordning.
  • Moldavien är part i flera internationella handelsavtal och system.

I huvudstaden Chisinau talar många engelska, framförallt den yngre befolkningen. Finns även en hel del svensktalande som arbetar inom kundtjänst och callcenter.