Skatter i Moldavien

Bolagsskatt

Bolagsskatt12%
Små- och medelstora företag3%

Moms

Den generella momsen i Moldavien20%

Det förekommer även reducerad moms på 0% och 8%.

Löneskatter

Sociala avgifter23%
Löneskatt7% på inkomster upp till 14.582 SEK/år.
Löneskatt18% på inkomster över 14.582 SEK/år

Löneskatter och sociala avgifter gäller för de som är anställda i det Moldaviska bolaget. Arbetsgivaren ska även betala in 6% av bruttolönen, som är arbetstagarens del av de sociala avgifterna. Detta är dock ingen kostnad för företaget.

Aktieutdelningsskatt

Utdelningsskatt0%