Bolag i Polen det stora grannlandet

Sveriges EU-grannland i sydost är, med sina 40 miljoner invånare, en stark och växande ekonomi som erbjuder stora möjligheter. Företagare som vill ut på nya marknader för sina affärer, har tidigare följt strömmen till England, Spanien och Tyskland, men missat Polen. Men tiderna förändras.

Starta Bolag i Polen

Bolag i Polen stort land stora möjligheter

Polen har gått från att vara en underskattad marknad till att bli en av de intressantaste – nu och i framtiden. Vi ser en tydlig tendens på att företagare nu öppnar sina ögon och många har upptäckt den stora potential som finns tillgänglig, så nära! Var med du också!

Stora möjligheter inom detaljhandeln

Detaljhandeln växer i Polen och skapar många goda affärsmöjligheter för svenska detaljhandelsföretag. Polsk detaljhandeln har vuxit med  omkring 3 procent om året sedan 2008 och är värd omkring 80 miljarder EUR. Köpkraften ökar hela tiden och klyftan till Västeuropa minskar. Det finns en växande medelklass som i allt större utsträckning efterfrågar utländska produkter.

  • Polskt AB (Sp.z.o.o)
  • Bankkonto i Polen
  • Färdiga bolag där aktiekapitalet på 5000 PLN är inbetalt och klart.
  • Hjälp med VAT-registrering