Bolag i Polen – det stora grannlandet

Polen – Sveriges EU-grannland i sydost är med sina 40 miljoner invånare en stark och växande ekonomi som erbjuder stora möjligheter. Företagare som vill ut på nya marknader för sina affärer, har tidigare följt strömmen till England, Spanien och Tyskland, men missat Polen. Men tiderna förändras.

Nya flöden i riktning mot Polen

Polen har gått från att vara en underskattad marknad till att bli en av de intressantaste – nu och i framtiden. Vi ser en tydlig tendens på att företagare nu öppnar sina ögon och många har upptäckt den stora potential som finns tillgänglig, så nära! Var med du också!

Stora möjligheter inom detaljhandeln

Detaljhandel växer i Polen skapar många goda affärsmöjligheter för svenska detaljhandelsföretag. Polsk detaljhandeln har vuxit med  omkring 3 procent om året sedan 2008 och är värd omkring 80 miljarder EUR. Köpkraften ökar hela tiden och klyftan till Västeuropa minskar. Det finns en växande medelklass i som i allt större utsträckning efterfrågar utländska produkter.

Bolag i Polen
– stort land, stora möjligheter

  • Polskt AB (Sp.z.o.o)
  • Bankkonto
  • Färdiga bolag där aktiekapitalet på 5000 PLN är inbetalt och klart.
  • Hjälp med VAT-registrering
  • Minst 1 direktör som också kan vara ägare av bolaget.

Bolagsskatter i Polen

  • Bolagsskatten är 9%
  • Utdelningsskatten är 15% om det inte finns dubbelbeskattningsavtal.
  • Löneskatten är 18% (upp till ca 20.000 EUR/år) därefter 32%
  • Sociala avgifter är 20,14%
  • Momsen är 23%