Bokföring i Polen

Bokföring av verifikationer (antal räknas per månad)Priser/månad
Upp till 5 dokument300 PLN
6-10 dokument500 PLN
11 – 25 dokument600 PLN
26 – 50 dokument800 PLN
51-74 dokument1.000 PLN
75 – 100 dokument1.200 PLN
Från 101Offert
Löneberäkning
Beräkning av Skatter
Inlämning av Skattedeklaration till Skatteverket
Upprättande och inlämnande av Årsredovisning
Konsultation