LAGERBOLAG, FÄRDIGA BOLAG OCH LAGERBOLAGSBILDARE

Lagerbolag och Färdiga Bolag

Lagerbolag kallas lagerbolag för att det beskriver den typ av aktiebolag väldigt bra, men det kallas även färdiga bolag. Här ger vi en fullständig information om vad lagerbolag, färdiga bolag och lagerbolagsbildare. 

Lagerbolag 123 AB – Sammanfattning

Lagerbolag stiftas av lagerbolagsbildare som är ombud hos Bolagsverket och har en särskild lagerbolagsserie som också blir namnet på alla deras bolag. Exempelvis Hyllan 123, Hyllan 124 och så vidare. När du köper ett lagerbolag, så ska du själv gå till banken och öppna konto och sätta in aktiekapitalet. Först därefter får du tillgång till lagerbolaget och kan börja använda det.

Adectus säljer inte lagerbolag och vi är inte lagerbolagsbildare.

Lagerbolagsbildare – Vad är det?

För att kallas lagerbolagsbildare så ska man vara ombud hos Bolagsverket. Man måste först och främst ansöka om ett depositionskonto och ett ombudskonto hos Bolagsverket och när Bolagsverket godkänt ansökan så kan man även anmäla sig som lagerbolagsbildare. För att minska handläggningstiden för själva bildandet av lagerbolagen så ska även banken som bolagsbildaren använder anmälas och godkännas av Bolagsverket så att banken kan godkänna bankintyg online.

När lagerbolagsbildare bildar bolag hos Bolagsverket, så gör dom det online. Det tar ca 30 minuter att bilda ett lagerbolag (under förutsättning att även banken skapar bankintygen online). Det allra första bolaget som bolagsbildaren sätter upp i sin serie av lagerbolag, bildas som ett helt vanligt aktiebolag. Bolagsbildaren skickar in stiftardokumenten till bolagsverket och väljer namn på sin lagerbolagsserie.

När lagerbolagen bildas så tar Bolagsverket sina avgifter direkt från lagerbolagsbildarens depositionskonto, där det alltid ska finnas täckning för de kostnader som är förknippade med de ärenden som skickas in till Bolagsverket.

Flera lagerbolagsbildare har börjat kalla lagerbolag för färdiga bolag. Vet inte varför dom gör det, men eftersom bolagen inte är färdiga för att bedriva verksamhet i, så är benämningen ”färdiga bolag” aningen missvisande. Lagerbolag är inte färdiga att använda förrän du, som ny ägare, satt in aktiekapitalet på banken. Alternativt att du tillfört apportgods som godkänts som tillgång istället för kontanta pengar.

Läs mer om lagerbolag, färdiga bolag och lagerbolagsbildare på Bolagsverkets hemsida.

Lagerbolagens namn och nummerserie

När första bolaget är registrerat så kommer alla följande bolag ha samma namn, följt av en nummerserie. Det kan exempelvis vara Lagerbolaget 1001, Lagerbolaget 1002, Lagerbolaget 1003 och så vidare. Det är namnet följt av nummer som gör att du direkt kan identifiera ett lagerbolag. Lagerbolagen är bildade enbart i syfte att säljas vidare. Lagerbolagsbildaren kan snabbt bilda upp många bolag och har dom på lager tills någon ska köpa dom. Därav benämningen lagerbolag.

Lagerbolaget är ett helt vanligt aktiebolag som väntar på ny ägare. Men men en viktigt skillnad; lagerbolagen får inte bedriva någon verksamhet som ”lagerbolag”, utan kan bli aktiva först efter att ny ägare går in i bolaget.

Lagerbolag får nya ägare

När du kontaktar en lagerbolagsbildare för att köpa ett lagerbolag så lämnar du in uppgifter på vad bolaget ska heta, hur den nya styrelsen ska se ut och vad bolaget ska ha för verksamhet etc. Därefter får du en faktura, bankfullmakt och en mall för likvidintyg. Bankfullmakten och likvidintyget tar du med dig till banken och så öppnar du ett konto i bolagets namn där du sätter in aktiekapitalet på 50.000 kr. Det är vanligast med 50.000 kronorsbolag, men det finns även lagerbolag med 100.000 kr i aktiekapital (och då måste du självklart sätta in 100.000 kr när du köper det).

När du satt in aktiekapitalet så skriver banken under likvidintyget, där de intygar att du har satt in bolagets aktiekapital på konto i deras bank. Likvidintyget ska du ge till den som säljer lagerbolaget, för de får inte släppa iväg något lagerbolag utan att de har fått bekräftelse på att kunden satt in aktiekapitalet på ett bankkonto. Alternativt kan man tillföra apportegendom istället för kontanter i lagerbolaget, men det är en helt annan procedur.

När lagerbolagsbildaren fått påskrivet likvidintyg så får du ut ändringsdokument för lagerbolaget, där det står de uppgifter du valt för bolaget; ditt nya bolagsnamn, ny styrelse etc. Dokumenten ska skrivas under av dig och övriga befattningshavare och återsändas till lagerbolagsbildaren.

Därefter skickar lagerbolagsbildaren alla handlingar till Bolagsverket och nu ska Bolagsverket handlägga ärendet.

Läs mer om lagerbolag, färdiga bolag och bolagsbildare på Wikipedia.

Lagerbolag utan att sätta in aktiekapitalet

Om du blir erbjuden lagerbolag utan att också få med en bankfullmakt och likvidintyg, så ska du dubbelkolla vad det är för en lagerbolagsbildare som du handlar av. Ett lagerbolag har alltid ett namn följt av nummerserie, och är det ett sådant bolag du blir erbjuden utan att sätta in aktiekapital så är det inte en affär som går korrekt till. Lagerbolagsbildaren får inte sälja lagerbolag utan att ha fått verifierat att aktiekapitalet är tillfört i bolaget. Den som tar den största juridiska risken är du som köpare.