Skatter för företagare

Bolagsskatt och aktieutdelning

Bolagsskatt är skatt på företagets vinst och betalas av bolaget. Ägaren beskattas för den lön som han tagit ut fått från aktiebolaget och om han fått någon utdelning på sina aktier. Aktiebolaget fördelar vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen redovisas under inkomst av kapital i ägaren deklaration. Den lön som ägaren tagit ut ur bolaget beskattas på samma sätt som för andra anställda, som inkomst av tjänst. Bolagsskatten är 22 % och den beräknas på aktiebolagets vinst.

Flera olika saker påverkar skatten

Det kan till exempel har gjorts avsättningar till periodiseringsfond och nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Vad det gäller ägarens slutliga skatt så påverkas den till exempel av fåmansföretagsreglerna, jobbskatteavdrag och andra avdrag för till exempel pensionssparande.

F-Skatt är inget krav

Aktiebolag och andra bolagstyper ska ansöka om F-skatt om det är ett företag som säljer tjänster. Bolaget kan registrera sig för f-skatt även om det bara sysslar med varuförsäljning, men det är då inget krav. Alla aktiebolag som säljer varor och/eller tjänster, som är momspliktiga, ska registrera sig för moms och de aktiebolag som anställer personal ska dessutom registrera sig som arbetsgivare. De uppgifter som anges i ansökan till skatteverket, ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. På Verksamt kan man logga in och fylla i sin företagsregistrering.

Man kan även ansöka via pappersblankett om man inte kan/vill använda e-tjänsten på Verksamt. Blanketten postas eller lämnas in till Skatteverket. Skatteverkets blankett för Företagsregistrering har nummer SKV 4620.

Det är alltså inget krav på att alla som bedriver näringsverksamhet ska ha f-skatt. Tyvärr så kan leverantörer och hyresvärdar ibland påstå att man inte är en ”seriös” företagare om man inte har registrerat sitt bolag för f-skatt. Att en del leverantörer, hyresvärdar etc inte skriver avtal eller gör affärer med de som inte ha f-skatt har dessvärre bilvit ett hinder för en del företagare. Det finns företagare som inte har kommit igång med sin verksamhet, för att de inte kunna skriva på ett hyreskontrakt innan skatteverket har hunnit handlägga ansökan om f-skattregistrering.

F-skattsedeln garanterar för din kund att du betalar bolagets sociala avgifter och andra skatter för de tjänster som ditt bolag utför. Denna garanti är viktig att ge om man utför tjänster.

Exempel från verkligheten

En målarfirma gör jobb hos en privatperson. När uppdraget är slutfört får privatpersonen en faktura på 10.000 kr. Kunden betalar fakturan till målerifirman och tror därmed att affären är slutförd.

MEN så visar det sig att målerifirman inte har f-skattsedel, och då kan kunden bli skyldig att betala sociala avgifter på de 10.000 kr som redan betalats. Alltså ytterligare drygt 3.000 kr. För om målerifirman inte betalar sociala avgifter, så anses det som att kunden har anställt målaren för ett målerijobb och då är det kunden som är arbetsgivare och ska betala in skatterna.

Om målerifirman har f-skattsedel, men ändå inte betalar in sina skatter, så drabbar det inte kunderna. Då är det bara målerifirman som blir skattskyldig, men kunden har gjort rätt och har ingenting med målerifirmans bristande betalningsförmåga att göra.

Det är viktigt att själv ta reda på vilka lagar och regler som gäller för den verksamhet som man bedriver. Som företagsledare är du ansvarig att ditt bolag följer gällande lagar och regler.

Ändra uppgifter hos skatteverket

Om du upptäcker att företaget går bättre eller sämre än väntat i förhållande till de uppgifter du tidigare lämnar in till Skatteverket, så kan du lämna in preliminär inkomstdeklaration som visar de nya förhållandena. När Skatteverket fått in den blanketten så kan de göra en justering av din preliminära skatt så att det överensstämmer bättre med hur ditt resultat kommer att blir. Om du inte lämnar in preliminär inkomstdeklaration så riskerar aktiebolaget att få betala kvarskatt när den preliminära skatten justeras mot den slutliga skatten. Är det bara små skillnader det rör sig om så kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av nästkommande år.

Inkomstdeklaration för företag

Aktiebolaget deklarerar sitt resultat i en särskild inkomstdeklaration. Som delägare i ett aktiebolag ska du lämna en bilaga till din vanliga deklaration där du redogör för din andel i aktiebolaget. Skatteverket rekommenderar att ägare alltid lämnar denna bilaga, oavsett om det blivit någon utdelning på aktierna eller inte.

När Skatteverket har granskat aktiebolagets deklaration så stäms den preliminärt inbetalda skatten av mot det slutliga resultatet. Om aktiebolaget har betalat in för mycket preliminär skatt får bolaget tillbaka det överskjutande beloppet. Om den slutliga skatten är högre än den preliminära skatten får aktiebolaget istället restskatt som ska betalas in till Skatteverket.

Inbetalningar av skatter och avgifter

Aktiebolagets preliminära skatt betalas vanligtvis in månadsvis till företagets skattekonto. Arbetsgivaravgifterna deklareras i den arbetsgivardeklaration som Skatteverket skickar ut varje månad och inbetalning görs månadsvis.

Momsen redovisas vanligtvis varje månad alternativt var tredje månad i momsdeklarationen. Man kan också redovisa momsen årsvis men då krävs också att omsättningen inte överstiger 1 miljon kronor under ett år.

De kostnader som ägarna har när det bildar sitt aktiebolag får inte dras av som kostnad i företaget, eftersom kostnaden uppstår innan aktiebolaget blivit registrerat hos Bolagsverket och därför heller inte är en juridisk person vid tillfället för bildningskostnaden.

Fåmansföretag har speciella skatteregler

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag där fyra personer eller färre äger så många aktier att de har mer än 50 procent av rösterna i företaget. Delägare som är närstående räknas som en person. Om aktiebolaget är ett fåmansföretag gäller speciella skatteregler. Det är viktigt att komma ihåg att dessa regler gäller beskattningen av delägarna, inte av själva bolaget. Reglerna finns för att ägare av ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda för sina arbetsinkomster.