Bolag i Ukraina – ett framtida investeringsland

Ukraina är till yta och befolkning en av de största marknaderna i Europa. Landets stora potential inom jordbruk, IT och telekom samt dess behov av energi och miljöteknik erbjuder en mängd affärsmöjligheter för svenska företag.

Den 1 januari 2016 trädde frihandelsavtalet, som kallas för Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), i kraft och innebär bland annat gradvis liberalisering av varuhandeln genom avveckling av tullar och underlättande av tjänstehandeln. Detta har redan haft inverkan på handeln – under första kvartalet 2016 ökade Sveriges export till Ukraina med 41%.

Ukraina näst största landet i Europa

Ukraina, som ligger i hjärtat av Östeuropa och upptar ett landområde på 603 700 kvadratkilometer, är det näst största landet i Europa efter Ryssland. Det är indelat i 24 provinser (oblasts), med Kiev som huvudstad. Ukrainska är det officiella språket, och valutan är hryvnian (UAH). Ukrainas befolkning uppskattades till 42,4 miljoner människor i slutet av 2017.

Ukraina – Missa inte tåget

Ukraina ser väldigt positivt på investeringar ifrån utlandet, speciellt ifrån EU-länder. Det finns inga hinder för medborgare från andra EU-länder att äga fastigheter, starta eller köpa företag eller att öppna bankkonto. När pågående konflikter är lösta kommer ekonomin att ta fart ordentligt. Det är nu läge att hoppa på tåget för att räkna in framtida vinster.

Det svarta guldet i Ukraina

Jordbrukssektorn i Ukraina är den mest stabila och bibehåller en ledande position när det gäller Ukrainas export tack vare tillgång till 33% av världens mest bördiga svarta jord. Ukraina har jordresurserna för att producera mat till 400 miljoner personer.

För att genomföra en lyckad etablering och exportsatsning i Ukraina krävs det rätt lokala partners, goda personliga relationer och vi hjälper er gärna.