Affärskultur i Ukraina

Personliga relationer är viktigt för att göra affärer. Klädseln är formell och man niar vanligtvis varandra.

Hur hälsar och tilltalar man varandra?

Män skakar hand med män både när de hälsar och när de säger farväl. En man skakar dock bara hand med en kvinna om hon själv tar initiativet. Kvinnor har större valfrihet i hur de vill hälsa, men kvinnor brukar vanligen inte ta i hand med varandra.

Att byta visitkort görs i regel vid första mötet. För att vara artig tilltalar man varandra med namn och fadersnamn, vilket alla har utöver sitt efternamn. Det normala sättet att tilltala varandra på är att nia varandra.

Finns det några speciella klädkoder?

I affärssammanhang gäller formell klädkod. Klädseln i Ukraina är generellt mer formell än i Sverige: kostym för män och klassisk dräkt för kvinnor.

Vad bör man tänka på i affärsmöten?

Kom väl förberedd och visa att du läst in dig på motparten. Platsen för mötet bör vara representativ. En mycket viktig del av det inledande mötet ägnas åt att lära känna varandra. Den ukrainska motparten kan direkt börja ställa detaljfrågor och gå rakt på sak.

Finns det någon särskild förhandlingsteknik som fungerar?

Tänk på följande:

  • Det är viktigt att skapa personliga relationer, annars blir det mycket svårt att göra affärer.
  • Förhandlingar hålls ofta på engelska och tolkas. Det är inte alltid så att det som tolkas är det som sägs, vilket ställer krav på att lyssna ”mellan raderna” och ligga ett steg före.
  • Förhandlingar kan dra ut på tiden, eftersom många är inblandade i beslutsprocessen. Beslut omförhandlas ofta ett antal gånger innan slutgiltigt beslut. Även skrivna kontrakt kan omprövas. Processen kortas ned betydligt om man kan förhandla direkt med den person som sitter högst upp i hierarkin.
  • Undersök den ukrainska partens betalningsförmåga via banker eller referenser.
  • Kontrakt bör vara genomarbetade, detaljerade och långa samt upprättade av en utländsk eller ukrainsk advokat.
  • Gör inget innan det finns ett skrivet kontrakt
  • Det kan vara svårt att få tag i tillförlitlig information om ukrainska företag, då de inte är så transparenta och informationen på internet ofta är bristfällig. Det är därför viktigt att ställa frågor i ett tidigt skede.
  • Ukrainare har kort framförhållning, men det gäller att visa tålamod, samtidigt som du måste kunna reagera snabbt när motparten visar intresse.

Vilka övriga koder bör man tänka på?

  • En överenskommen tid är inte huggen i sten, förseningar är vanliga.
  • Ukrainare har stor respekt för Sverige och svenskar. Var därför beredd på att få frågor om allt möjligt som rör svenskar.

Källa: ”Oskrivna regler” (2003) från Industrilitteratur och Business Sweden i Ukraina