Styrelseproffs ett bra alternativ

Vill du av någon anledning inte själv synas i styrelsen i ditt bolag? Har ditt företag nekats F-skatt med hänvisning till problem i bolaget eller hos dig som person i egenskap av styrelseledamot?

Det finns flera olika anledningar till att man vill tillsätta annan styrelse i sitt bolag:

  • Företaget ligger i riskzon för att bli av med f-skatten, vilket kan avhjälpas med ny styrelse.
  • Nuvarande styrelse kan uppfattas ha intressekonflikter i andra bolag, vilket man kan undanröja med ny styrelse.
  • Nuvarande styrelse kan ha drabbats av något privat som “smittar” företaget.

Vi har en lösning!

Adectus Group kan på ett professionellt sätt hjälpa företag som behöver hjälp att tillsätta styrelse.

  • Vi kan gå in i företagets styrelse istället för nuvarande styrelse.
  • Vi kan vid behov snabbt flytta verksamheten till ett annat Befintligt Bolag, utan en trist förhistoria och betungande kapitalkrav.
  • Vi tillsätter en ny styrelse som tillförsäkrar bolaget behåller momsregistrering och f-skatt.

Du själv driver företaget vidare, men med en ny styrelse. Du sköter den operativa driften och vi håller ett vakande öga på verksamheten, tar hand om bolagets redovisning, tar styrelseansvaret och hanterar skattetekniska frågor.

Styrelseproffs för ditt företag och framtid

Tillsammans går vi igenom nuläget och framtiden för ditt företag och kommer överens om hur vi skall agera.

  • Företagets bokföring är av största vikt och om den inte är uppdaterad så vidtar vi åtgärder för att snarast rätta till det.
  • Utan en fungerande redovisning kan vi inte bedöma företagets situation, föreslå åtgärder eller ta på oss ett styrelseansvar.

Åtgärdsplan för ditt företag

Åtgärdsplanen kan innefatta utbyte av styrelsen i ett bolag för att ersätta personer med skatteproblem med personer som saknar den typen av problem. Det är ibland tillräckligt för att bolaget skall hamna på rätt väg igen.

Går det inte att få rätsida på situationen inom ramen för befintlig företagsform så kan det bli aktuellt att flytta över verksamheten, helt eller delvis, till en nytt Bolag där medarbetare från Adectus kan agera styrelse. En sådan överflyttning måste ske under absolut korrekta former för att undvika anklagelser om brott mot borgenärer vid en eventuell framtida konkurs i den gamla företagsstrukturen.

Du sköter den dagliga driften i bolaget

Eftersom det rör sig om din verksamhet så kontrollerar du naturligtvis ägandet även om vi sitter i styrelsen. Om Du är skuldsatt så kan det fordras alternativa lösningar för ditt ägande för att isolera företaget från dina problem.

  • Så länge vi är involverade på ansvarstagande poster i ditt företag kräver vi att bokföringen sköts exemplariskt och att skatter betalas i tid.
  • Vi kommer att följa utvecklingen noga för att skydda ditt företag, dina intressen och våra egna medarbetare med styrelseansvar.

I normalfallet sköter du driften av ditt bolag genom en generalfullmakt från styrelsen.

Skicka in en OFFERTFÖRFRÅGAN