Styrelseproffs ett bra alternativ

Har ditt företag nekats F-skatt med hänvisning till problem i bolaget eller hos dig som person i egenskap av styrelseledamot? Eller vill du av andra skäl inte synas som ledamot eller VD i ditt företag.

Att förlora F-skattsedeln betyder ofta dödsstöten för ett företag.

 • Företaget blir som pestsmittat.
 • De flesta kunder vägrar att anlita ett företag utan F-skatt och ekonomin slås därför snabbt sönder och samman.
 • Din tid går åt till att förgäves försöka lösa problemet istället för att hinna med att arbeta och fakturera.
 • Konkurs kan bli svårt att undvika, med kapitalförstöring, förlorade inkomster och övriga medföljande problem.

Det finns räddning!

Adectus Group kan på ett professionellt sätt hjälpa företag som inte får, håller på att mista eller redan mist sin F-skattsedel. Oavsett om detta beror på företagets egna eller företagsledarens problem.

 • Vi kan gå in i företagets styrelse och därmed undanröja alla personliga hinder för F-skatt.
 • Vi kan vid behov snabbt flytta verksamheten till ett annat Befintligt Bolag, utan en trist förhistoria och betungande kapitalkrav.
 • Vi tillsätter en ny styrelse som tillförsäkrar bolaget F-skatt utan bekymmer.

Du själv driver företaget vidare, men med sådan hjälp och under sådana former att skatteverket kan bevilja F-skattsedel. Du sköter den dagliga driften och vi håller ett vakande öga på verksamheten, tar styrelseansvaret och hanterar skattetekniska frågor.

Styrelseproffs för ditt företag och framtid

Tillsammans går vi igenom nuläget och framtiden för ditt företag och kommer överens om hur vi skall agera.

 • Företagets bokföring är av största vikt och om den inte är uppdaterad så vidtar vi åtgärder för att snarast rätta till det.
 • Utan en fungerande redovisning kan vi inte bedöma företagets situation, föreslå åtgärder eller ta på oss ett styrelseansvar.

Åtgärdsplan för ditt företag

Åtgärdsplanen kan innefatta utbyte av styrelsen i ett bolag för att ersätta personer med skatteproblem med personer som saknar den typen av problem. Det är ibland tillräckligt för att bolaget skall återfå sin F-skattsedel efter en förnyad ansökan.

Går det inte att få rätsida på situationen inom ramen för befintlig företagsform så kan det bli aktuellt att flytta över verksamheten, helt eller delvis, till en nytt Bolag där medarbetare från Adectus kan agera styrelse. En sådan överflyttning måste ske under absolut korrekta former för att undvika anklagelser om brott mot borgenärer vid en eventuell framtida konkurs i den gamla företagsstrukturen.

Du sköter den dagliga driften i bolaget

Eftersom det rör sig om din verksamhet så kontrollerar du naturligtvis ägandet även om vi sitter i styrelsen. Om Du är skuldsatt så kan det fordras alternativa lösningar för ditt ägande för att isolera företaget från dina problem.

 • Så länge vi är involverade på ansvarstagande poster i ditt företag kräver vi att bokföringen sköts exemplariskt.
 • Vi kommer att följa utvecklingen noga för att skydda ditt företag, dina intressen och våra egna medarbetare med styrelseansvar.

I normalfallet sköter du driften av ditt bolag genom en generalfullmakt från styrelsen.

Kontakta oss redan idag för en OFFERT!