20

Mar 2019

Svenska kronan världens sämsta valuta

Nyhetsbyrån Bloomberg kallar nu svenska kronan för världens sämsta valuta (bland de mer ekonomiskt betydelsefulla ländernas valutor), och det konstateras också att svensk exportindustri inte längre gynnas särskilt mycket av kronan, eftersom så många underleverantörer numera hittas utomlands.

Volvo S90 monteras i Sverige, men består till stora delar av importerade komponenter.

Svenska kronan pekas av Bloomberg ut ut som världens sämsta valuta 2019, och Riksbankens oförmåga att prognostisera inflationen och växelkursen, såväl som de svenska negativa styrräntan uppmärksammas. Riksbanken medger åtminstone att man gör det man är bäst på, nämligen ha fel i sina prognoser – inflation, växelkurs och förstås vad man själv ska göra med räntan framöver.

Historiskt ska en svag svensk krona gynnat svensk exportindustri, men Nordeas chefsekonom Annika Winsth uppger till Bloomberg att så inte längre nödvändigtvis är fallet. Hon exemplifierar med Volvo och att det mesta i en bil från Torslanda idag kommer från utlandet. Den bara monteras ihop här. Således drabbas svenska exportföretag av ökade importkostnader, då man ingalunda bara har svenska underleverantörer. Sedan finans- och skuldkrisen har svensk industris importberoende ökat.

Winsth påtalar också att investerare drar åt sig öronen och vill inte investera i Sverige, på grund av att den svenska kronan faller. Vem vill stoppa in pengar i ett land där man snabbt tappar 10% i valutaförluster?

Sverige har som bekant ett handelsunderskott mot EU, och med svagare valuta mot euron så ökar våra importkostnader ytterligare. Kontra euroländerna är numera en svagare svensk valuta en nackdel för svensk ekonomi.

Kronan har stärkts något de senaste dagarna. I Bloombergs artikel menas det att det enda som långsiktigt kan stärka kronan är om Riksbanken höjer sin styrränta reporäntan.

Bloomberg